Przed nami nawet dwa lata rekordów w budownictwie mieszkaniowym

Liczba nowych pozwoleń na budowę wzrosła tak bardzo, podobnie jak liczba rozpoczynanych prac budowlanych, że można prognozować dwa kolejne lata rekordowych wzrostów ilości wybudowanych mieszkań, zarówno w 2017 jak i 2018 roku.
Najlepsze tematy