Dobra współpraca nauki i przemysłu

Mamy nadzieję, że dziś zadeklarowana wola współpracy nauki i przemysłu zaowocuje skoordynowanymi działaniami na rzecz optymalizacji produktów spożywczych w Polsce – ocenia Marek Przeździak, prezes zarządu Polbisco Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych.
Najlepsze tematy