Wielkie wypowiadanie umów o pracę na czas określony

Pracodawcy muszą się szybko zdecydować co dalej z pracownikami zatrudnionymi na umowy czasowe. Zwłaszcza jeżeli chcą takie umowy rozwiązać, zanim z mocy prawa zostaną one przekształcone w umowy na czas nieokreślony.

Pozornie czasu jest dość dużo, bo dopiero z dniem 22 listopada wszystkie umowy na czas określony, które obowiązywały w dniu 22 lutego 2016 r., zostaną “z automatu” tak zmienione. Jest to związane z nowelizacją Kodeksu Pracy, obowiązującą właśnie od 22 lutego 2016 r. Dlaczego pracodawcy powinni myśleć o tym już teraz, czyli przed zakończeniem wakacyjnego okresu urlopowego?
Najlepsze tematy