Jak zwiększyć swoją emeryturę?

Pod koniec 2017 roku liczba emerytów w Polsce gwałtownie wzrosła w związku ze zmianami w zakresie wieku emerytalnego. To uwidacznia poważny problem polskiej gospodarki i rynku pracy. Obecnie cierpimy na niedostatek rąk do pracy. Konieczne jest wprowadzenie skuteczniejszych zachęt, aby osoby nabywające uprawnienia emerytalne dobrowolnie decydowały się na kontynuowanie swojej aktywności zawodowej. Wiele osób podejmując decyzję o przejściu na emeryturę wybiera możliwie najwcześniejszy moment. Obawiają się, że nie będą żyć długo, a być może wcale nie doczekają się czasu, kiedy zaczną pobierać świadczenia. W większości przypadków wygląda to jednak zupełnie inaczej. Na emeryturze żyje się średnio 20-25 lat. Perspektywa życia po odejściu z pracy pokazuje potrzebę innego wyważenie preferencji i nadania im innej formy.
eNewsroom