Przeciętne wynagrodzenie przekroczyło 5 tys. zł, ale realny wzrost płac szybko wyhamuje

Najlepsze dla pracowników miesiące wzrostu wynagrodzeń mamy już za sobą. Realne wzrosty będą niższe z powodu mniejszych podwyżek i większej inflacji.

W marcu 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 5,7% r/r i wyniosło 5164,53 zł. Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosło 4950,94 zł.