Polska gospodarka zwolni – co z programami społecznymi?

Polska już od jakiegoś czasu rośnie bardzo szybko, w tempie 5 proc. rocznie. Taka sytuacja nie jest możliwa do utrzymania w dłuższej perspektywie. Nie decyduje o tym jedynie coraz większa niepewność w ujęciu globalnym. Niemożliwe jest, aby gospodarka rozwijała się aż tak dynamicznie przez bardzo długi czas. Oczekiwane spowolnienie jest więc naturalnym zjawiskiem. W tym roku prognozuje się wzrost na poziomie 4,5-5 proc. Za rok wynik ten będzie już znacznie mniejszy – około 3,5 proc., a potem ok. 3 proc.
Najlepsze tematy