Tak źle nie było od wielu lat, ryzyko gospodarcze zmalało tylko w dwóch krajach, a jest wyższe u ważnych partnerów Polski

yzyko gospodarcze wzrosło wśród istotnych partnerów gospodarczych Polski, takich jak Niemcy, Czechy i Słowacja.

Niemcy, które miały najniższy poziom ryzyka, spadły z kategorii A1 do A2 i jest to pierwsza obniżka od 2014 r. Zwiększające się ryzyko w niemieckim przemyśle jest zaraźliwe dla gospodarek mocną z nią związanych, co szczególnie widać na przykładzie branży motoryzacyjnej.
Najlepsze tematy