FPP chce uporządkować ZUS. Pracownicy zarabiający w kilku miejscach nie będą płacić niższych składek

Osoby fizyczne uzyskujące dochód z kilku tytułów, na przykład od różnych pracodawców, często płacą niższe składki na ubezpieczenie społeczne niż osoby uzyskujące podobny dochód tylko z jednego tytułu. To zjawisko zwiększa liczbę osób zatrudnionych na nie oskładkowanych umowach zlecenie. Pracownik zawiera je z innym lub z tym samym pracodawcą, płacąc składki do ZUSu od innej umowy. Otrzymywanie dochodu z różnych tytułów jest charakterystyczne dla pewnych grup zawodowych. Federacja Przedsiębiorców Polskich chce to uporządkować.
Najlepsze tematy