Województwo łódzkie mierzy się z problemem demograficznym

Województwo łódzkie jest najstarszym regionem w Polsce w którym średnia wieku to 43 lata oraz największym odsetkiem seniorów. Główny problemem jest wyludnianie się województwa, które obecnie posiada 2,5 mln mieszkańców. Demografowie przewidują że w 2050 roku będzie to już tylko 2 mln mieszkańców- mówi Piotr Cieplucha, dyrektor wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi