Czy walka z niebezpieczeństwem recesji będzie kontynuowana przez obniżkę stóp procentowych

Fed będzie chronił amerykańską gospodarkę przed ryzykiem recesji? Cena złota konsoliduje się w okolicach 1 500 USD za uncję, pomimo coraz większych szans na obniżkę stóp procentowych w USA.

Ostatnie dane makroekonomiczne z USA nie zachwyciły inwestorów. Zwłaszcza dotyczące sektora przemysłowego, są one najgorsze od 2009 r. Indeks dotyczący usług spadł do poziomu najniższego od 2016 r.