Zachowanie partnerstwa publiczno-prywatnego jest istotnym elementem poprawy cyberbezpieczeństwa

Państwo nie chce i nie powinno tylko we własnym zakresie podejmować tematu cyberbezpieczeństwa. Żeby był on skutecznie realizowany, to sektor komercyjny i państwowy uzupełniony o obszar nauki powinny ze sobą w tej kwestii ściśle współpracować – mówi Interii wiceminister cyfryzacji Karol Okoński podczas V Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC w Katowicach.
Najlepsze tematy