Zmiana klimatu – widmo kryzysu żywnościowego, wyższe ceny i rekompensaty

Adaptacja do zmian klimatycznych (ang. climate change adaptation) to termin powstały w odpowiedzi na trwające obecnie zjawiska, które znacząco wpływają na środowisko. W praktyce proces ten i wynikające z niego działania to koszt w wysokości setek milionów dolarów. Czy to duża kwota? Odpowiadając na to pytanie należy odnieść ją do możliwych strat w poszczególnych obszarach, do których doprowadzi zmiana klimatu. Jednym z przykładów jest masowa eksterminacja owadów, z którą mamy obecnie do czynienia. Pełnią one funkcję naturalnych zapylaczy, dzięki czemu jesteśmy w stanie produkować żywność roślinną. Badania mówią, że obecnie ich liczba zmniejszyła się już nawet o 10-40 proc. Dramatyczny wynik potwierdziły tegoroczne niemieckie badania, dotyczące Europy. W takiej sytuacji pojawia się widmo potencjalnego kryzysu żywnościowego.
Najlepsze tematy