Czy nadal będą pogarszać się międzynarodowe prognozy dla Polski?

Prognozy dotyczące recesji są dla Polski coraz bardziej pesymistyczne. Jednak pogarszają się też ratingi dla większości państw. W naszym regionie Europy wyjątkowo dobrze oceniana jest gospodarka Estonii.
Najlepsze tematy