Czy wsparcie finansowe z tarcz antykryzysowych podlega opodatkowaniu?

Niejednolite zasady opodatkowania instrumentów pomocowych dostępnych w ramach tarcz antykryzysowych komplikują sytuację pracodawców i pracowników.

W polskim prawie podatkowym zasadą jest, że wszystkie przychody otrzymywane w ramach działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu, w związku z czym w przypadku otrzymywania pomocy m.in. w ramach tarczy antykryzysowych, przedsiębiorcy powinni każdorazowo analizować czy konkretna pomoc otrzymana od instytucji lub państwa stanowi przychód.
Najlepsze tematy