Po ustaniu stanu epidemii podmioty, które skorzystały z form pomocy w związku z pandemią i otrzymały dofinansowane, mogą spodziewać się kontroli ze strony właściwych organów administracji publicznej.

Jeżeli jesienią powróci druga fala pandemii, to dolar będzie się wzmacniał. Rynki finansowe nadal nie biorą pod uwagę takiego scenariusza.
Najlepsze tematy