Zmiany w rozliczaniu opłat za energię

- Najważniejsza kwestia to zniesienie podwójnego naliczania opłat dystrybucyjnych - mówi w rozmowie z MarketNews24 Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. – Do tej pory magazyn energii, gdy wprowadzaliśmy do niego energię, traktowany był jako zużycie końcowe i w związku z tym naliczano opłaty dystrybucyjne. Natomiast w momencie, gdy pobieraliśmy energię, taki magazyn traktowany był jak elektrownia, dlatego naliczano powtórnie wszystkie opłaty sieciowe.
Istotną zmianą dla wszystkich użytkowników sieci i rozwoju odnawialnych źródeł energii jest możliwość potraktowania inwestycji w postaci magazynu energii jako alternatywy dla rozwoju sieci operatorów dystrybucyjnych i systemu przesyłowego.
Po zmianach w prawie energetycznym nie ma już obowiązku uzyskania koncesji dla operatorów magazynów energii, jeżeli moc zainstalowanego magazynu jest mniejsza niż 10 megawatów.
- Granica ta została ustalona bardzo rozsądnie ponieważ 10 megawatów to jest to już duży magazyn energii – ocenia B. Adamska. – Istotne dla rozwoju magazynów jest, że ceny za taka usługę będą cenami rynkowymi.
Najlepsze tematy