Rafał Barański, braf.tech: Technologia ochroni sygnalistę

- Polskie firmy czeka spory wysiłek – każda musi stworzyć kanały anonimowego przekazywania informacji o nieprawidłowościach. Czeka je praca z prawnikami, działami HR i IT - mówi Interii Rafał Barański, prezes zarządu braf.tech. - W Polsce przekazywanie informacji kojarzy się powszechnie z donosicielstwem. Donosiciel działa jednak dla własnej korzyści, sygnalista zgłasza problem by pomóc swojej firmie - dodaje.


Jeszcze w tym roku wejdzie w życie unijna dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Każdy kraj przygotowuje w jej ramach własną ustawę, ale mało prawdopodobne by Polska zdążyła z nią przed 17 grudnia. Nowe przepisy chronić mają sygnalistów, czyli osoby, które przekazują informacje o nieprawidłowościach zauważonych w firmie.