Z czego wynika luka na rynku pracy?

Polska znalazła się na pierwszym miejscu w UE i drugim na świecie w prognozach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) pod względem skali odbudowy rynku pracy w okresie kryzysu COVID-19. W 2020 roku spadek liczby przepracowanych godzin wyniósł w naszym kraju 2,1 proc. – był najniższy w całej UE i trzeci najniższy w skali globu. Mimo tego, w okresie po lockdownach na europejskich rynkach pracy nastąpiło niespodziewane zjawisko. Powstała luka na rynku pracy – pomiędzy rosnącym popytem na rynku oraz odroczonym po okresie lockdownów a niewystarczającą podażą. Widzimy to bardzo wyraźnie na rynkach energii, surowców, półproduktów i komponentów – ale obserwujemy też to na rynku pracy. Ta podaż nie odbudowała się po kryzysie wynikającym z COVID-19 – co powoduje, że dzisiaj w Unii Europejskiej pracuje o 3 mln osób mniej niż przed okresem pandemicznym.
Najlepsze tematy