Rozwój sieci autobusów elektrycznych w Polsce

Polska jest jednym z europejskich liderów w sektorze zeroemisyjnego transportu publicznego – zarówno pod względem produkcji elektrobusów, jak i wdrożeń pojazdów tego typu przez lokalne samorządy. Flota ebusów w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Miasto przyszłości musi pogodzić większe potrzeby komunikacyjne z ograniczaniem ruchu kołowego – a najlepszym rozwiązaniem jest rozwinięcie komunikacji zbiorowej. Autobus elektryczny jest przykładem tego, jak może rozwijać się miejska mobilność w ciągu kolejnych lat. Obecnie na polskich drogach jeździ dokładnie 639 elektrycznych autobusów i jest to naprawdę imponujący wynik. Gdy zestawimy liczbę autobusów elektrycznych z całym parkiem autobusów, to współczynnik ten wyjdzie nam dużo wyższy niż w segmencie samochodów osobowych. Widać zatem, że segment transportu zbiorowego, zeroemisyjnego rozwija się dynamiczniej niż segment kategorii M1 czy N1.
Najlepsze tematy