EuroparlTV: Za jaką cenę Chiny pomogą UE?

Pekin zasugerował, że jest gotów zaoferować ponad 70 miliardów euro wsparcia dla zmagającej się z kryzysem strefy euro. Ta pomoc może nas jednak sporo kosztować...
Najlepsze tematy