Przeciąć węzeł gordyjski

Od czego należy zacząć uzdrawianie europejskiej gospodarki? - Trzeba przeciąć ten gordyjski węzeł fatalnego splotu okoliczności finansowych i fiskalnych - mówi Olivier Blanchard z MFW. - W okresie przejściowym banki powinny być chronione buforami kapitałowymi, a rynki wschodzące elastycznie reagować na zmiany ekonomicznego klimatu.