Stały mechanizm waloryzacji

Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak poinformowała, że resort kończy prace nad projektem ustawy, która zaproponuje stały mechanizm waloryzacji progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz z pomocy społecznej.
RMF/INTERIA
Najlepsze tematy