Potrzebny jednolity system poboru e-myta

Brak jednolitego systemu opłat autostradowych jest ze szkodą dla państwa i kierowców - twierdzi Eryk Kłossowski, ekspert Instytutu Jagiellońskiego (źródło: Newseria).
Najlepsze tematy