Reklama

Rynek pracy 2022 – badanie nastrojów kandydatów

Portal Praca.pl przeprowadził wśród swoich użytkowników badanie ankietowe na temat nastrojów, jakie towarzyszą obecnie kandydatom i pracownikom na rynku pracy. Jakie płyną z niego wnioski?

Czy do szukania pracy można podchodzić z optymizmem, polski rynek pracy podniósł się po pandemii, a zapotrzebowanie na pracowników jest duże? Zgodnie ze statystykami sytuacja stopniowo się poprawia, choć polska gospodarka staje przed kolejnym ważnym zadaniem - pomocy Ukraińcom, którzy znaleźli tu schronienie przed rosyjską agresją. Sprawdźmy, jak w ocenie kandydatów wyglądają realia rynku zatrudnienia w Polsce w 2022 r. 

Rynek pracy w Polsce

Rynek pracy w Polsce jest mocno zróżnicowany. Do końca 2019 r. obserwowaliśmy stopniowy spadek bezrobocia, wzrost potencjału inwestycyjnego kraju. Trudną sytuację i zmiany na rynku pracy przyniosła pandemia COVID-19. Od marca 2020 r. mówiło się o wzroście liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Wiele firm wstrzymało planowane rekrutacje, część była zmuszona przeprowadzić zwolnienia.

Reklama

Jak w ujęciu kwartalnym zmieniała się stopa bezrobocia w Polsce w ciągu dwóch ostatnich lat?

2020:

koniec I kwartału - 5,4%,

koniec II kwartału - 6,1%,

koniec III kwartału - 6,1%,

koniec IV kwartału - 6,3%.

2021:

koniec I kwartału - 6,4%,

koniec II kwartału - 6,0%,

koniec III kwartału - 5,6%,

koniec IV kwartału - 5,4%.

2022:

koniec I kwartału - 5,4% [1].

Dzięki elastycznemu podejściu i szybkiej adaptacji przedsiębiorców do warunków pandemii sytuacja na rynku pracy normuje się. 2021 r. przyniósł wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń. Zgodnie z danymi GUS w marcu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6484,9 tys. etatów i było wyższe o 2,4% niż w marcu ubiegłego roku. Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw na koniec I kwartału 2022 r. osiągnęło poziom 6665,64 zł. W porównaniu z marcem 2021 r. wzrosło o 12,4% [2].

Pandemia COVID-19 przyczyniła się też do popularyzacji pracy zdalnej. Ta forma wykonywania obowiązków została wprowadzona specustawą covidową w marcu 2020 r. Wcześniej w przepisach prawa pracy funkcjonowało jedynie pojęcie telepracy, która ma jednak węższe zastosowanie. Praca zdalna czeka na swoje miejsce w Kodeksie pracy. Aktualnie przygotowywana jest jego nowelizacja. Kwestie wymagające uregulowania to m.in. koszty pracy zdalnej, kontrola pracowników czy zgodność miejsca wykonywania obowiązków z normami bhp.

W związku z pandemią w tryb home office przeszło bardzo wielu pracowników. W II kwartale 2020 r. pracę z domu świadczyło regularnie 9,2% wszystkich pracujących, a kolejne 4,6% korzystało z tej możliwości okazjonalnie [3].

Trzeba też wspomnieć o udziale obcokrajowców na polskim rynku pracy. W związku z rosyjską agresją w Ukrainie do Polski przyjechało 3,3 mln Ukraińców. Mają oni prawo pracować, prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, a procedury związane z zatrudnieniem zostały maksymalnie uproszczone. Pracodawcy zgłosili zatrudnienie ponad 100 tys. osób na nowych zasadach. Aby zatrudnić Ukraińca, wystarczy w ciągu 14 dni zgłosić ten fakt w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Już wcześniej, przede wszystkim w branży budowlanej i produkcyjnej, pracownicy z Ukrainy, głównie mężczyźni, wypełniali luki kadrowe. Ok. miliona obywateli tego państwa pracowało w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ok. 200 tysięcy z nich wyjechało, by bronić swojego kraju. Wśród osób szukających schronienia przed wojną dominują kobiety i dzieci. Na Ukrainki czeka praca między innymi w hotelarstwie, gastronomii, przy pracach sezonowych [4].

Statystyki dają podstawy, aby z optymizmem patrzeć na polski rynek pracy. Jak jednak jest on odbierany przez pracowników? Jak swoje szanse na pracę i warunki na rynku zatrudnienia oceniają osoby poszukujące nowego pracodawcy? Portal pracy Praca.pl w maju 2022 r. przeprowadził badanie nastrojów kandydatów i pracowników. Wzięło w nim udział ponad 500 użytkowników portalu, w większości z wykształceniem wyższym (68% ankietowanych) i średnim (26% osób). Prawie 85% ankietowanych to osoby między 25. a 54. rokiem życia.

Zdaniem 41% respondentów aktualnie w Polsce mamy rynek mieszany [5]. W niektórych regionach łatwiej o pracę, w innych konkurencja jest duża. Są również obszary zawodowe, gdzie można mówić o rynku pracownika i takie, w których wciąż panuje rynek pracodawcy. Eksperci rynku pracy wskazują jednak, że mało jest profesji, których przedstawiciele doświadczają dużych trudności z pracą.

Jak czytamy w raporcie do badania Barometr zawodów:

Zgodnie z wynikami Barometru zawodów w 2022 roku można spodziewać się większego zapotrzebowania na pracowników niż w roku ubiegłym. W wielu zawodach odczuwalne będą braki kadrowe, w żadnym natomiast nie powinny pojawić się nadwyżki na tyle powszechne, by przekładały się na wyniki ogólnopolskie [6].

8 profesji znajduje się w grupie zawodów deficytowych nieprzerwanie od 2016 r. Są to: cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, operatorzy obrabiarek skrawających, pielęgniarki i położne, samodzielni księgowi, spawacze.

Wróćmy do wyników ankiety. 31% respondentów odpowiedziało, że rynek pracy w Polsce można określić mianem rynku specjalistów. Osoby z dużym doświadczeniem zawodowym i wysokimi kompetencjami mogą wybierać spośród licznych ofert. Pozostałym kandydatom o wiele trudniej pozytywnie przejść rekrutację do pracy. 18% ankietowanych sądzi, że wciąż dominuje rynek pracodawcy (firmy mogą dyktować warunki zatrudnienia), a 6%, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika (sytuacja kandydatów jest dobra).

Kandydaci do pracy - jakie aspekty biorą pod uwagę, szukając pracy?

Szukając pracy w internecie, można trafić na bardzo zróżnicowane ogłoszenia -  od tych opisowych, zawierających wyczerpujące dane, po bardzo lakoniczne anonse. Kandydaci, przeglądając oferty, zwracają szczególną uwagę na ich treść. Idealne ogłoszenia wg większości ankietowanych zawiera pełny zestaw informacji o ofercie, łącznie z widełkami wynagrodzeń.

Poza dobrym wynagrodzeniem oczekujemy też pakietu benefitów. Za najbardziej motywujący dodatek pozapłacowy uczestnicy badania ankietowego uważają prywatną opiekę medyczną. Atrakcyjne są również możliwość udziału w szkoleniach oraz dofinansowanie nauki przez pracodawcę, a także praca zdalna. Widać zatem, że w wielu branżach home office wciąż traktowane jest jako pożądany przywilej, a nie jeden z dostępnych trybów wykonywania obowiązków. Niemniej liczba firm, które decydują się na zatrudnienie pracowników w trybie home office, jest duża. Na stronie www.praca.pl opublikowanych jest prawie 1900 ofert pracy zdalnej (stan na 11 maja 2022 r.)

Lubimy konkrety i chcemy wiedzieć, co nas czeka. Dlatego sprawdzamy również opinie o pracodawcach. Niemal 49% ankietowanych robi to często, a 34% zawsze weryfikuje, czy firma ma dobry PR w sieci.

Rekrutacja do pracy - pozytywne i negatywne praktyki

W trakcie pandemii zmienił się nie tylko rynek pracy, ale też proces rekrutacji pracowników. Wiele firm postawiło na zdalne rozmowy kwalifikacyjne, nawet kiedy oferowana jest praca w siedzibie firmy.

Dla osób poszukujących pracy bardzo ważną kwestią jest uzyskanie informacji zwrotnej o wyniku rekrutacji. Zdaniem respondentów nie jest to niestety standard dla polskich pracodawców. Ponad 59% ankietowanych spotkało się w czasie szukania pracy z brakiem feedbacku.  

W rekrutacji cenimy sobie także możliwość dokładnego poznania informacji o firmie, obowiązkach, stanowisku, a także jasne przedstawienie oczekiwań wobec przyszłego pracownika i podanie zasad wynagrodzenia. 

Osoby biorące udział w badaniu wskazały również wiele pozytywnych praktyk na rozmowie kwalifikacyjnej - przyjazną atmosferę, szacunek oraz partnerskie podejście. 

Zmiana pracy - co sprawia, że się na nią decydujemy?

Zmiana pracy to ważna i niekiedy trudna decyzja. Niekiedy jest wyrazem ambicji pracownika. Szuka on dróg rozwoju i ma przekonanie, że w nowym środowisku łatwiej będzie mu rozwinąć skrzydła. Nierzadko jednak motywacją do zmiany są problemy w aktualnym miejscu pracy. Co sprawia, że pracownicy odchodzą z firmy? Najczęściej pojawiające się odpowiedzi to:

  • zbyt niskie wynagrodzenie,
  • zła atmosfera w firmie,
  • zbyt dużo pracy, przeciążenie obowiązkami. 

Perspektywy rynku pracy

Kandydaci i pracownicy dostrzegają, że zmienia się rynek pracy, podejście do pracownika. Zapytani o kierunek tych zmian odpowiedzieli, że:

  • rynek będzie mieszany - z obszarami, w których to pracodawcy walczą o pracownika i takimi, gdzie wśród kandydatów jest bardzo duża konkurencja - 54,29%,
  • na rynku będzie trudno o pracę, między innymi ze względu na napływ do Polski osób uciekających przed wojną w Ukrainie - 29,29%,
  • będziemy mieli do czynienia z rynkiem dobrego pracodawcy - warunki zatrudnienia poprawią się, pracodawcom będzie zależało na zadowolonych i zaangażowanych w pracę pracownikach - 14,29%.


[1] Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2022, dostęp: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2022,4,1.html [17.05.2022]

[2] Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2022 roku, dostęp: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-marcu-2022-roku,3,124.html [17.05.2022]

[3] Wybrane aspekty rynku pracy w Polsce. Aktywność ekonomiczna ludności przed i w czasie pandemii COVID-19, dostęp: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/wybrane-aspekty-rynku-pracy-w-polsce-aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-przed-i-w-czasie-pandemii-covid-19,11,1.html  [17.05.2022]

[4] Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wizytowała urząd pracy we Włocławku, dostęp: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/minister-malag-wizytowala-urzad-pracy-we-wloclawku  [17.05.2022]

[5] Badanie nastrojów kandydatów i pracowników na rynku pracy 2022, dostęp: https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/badanie-nastrojow-kandydatow-i-pracownikow-na-rynku-pracy-2022_pr-7326.html  [17.05.2022]

[6] Barometr zawodów 2022, dostęp: https://barometrzawodow.pl//forecast-card-zip/2022/report_pl/raport_ogolnopolski_2022.pdf  [17.05.2022]

Artykuł sponsorowany

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »