Reklama

Podwyższanie zasiłku macierzyńskiego nieprzekraczającego netto 1.000 złotych

Począwszy od stycznia 2016 r. rodzice i opiekunowie nieuprawnieni do zasiłku macierzyńskiego (uposażenia) za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego mogą korzystać ze świadczenia rodzicielskiego. Jego wysokość wynosi 1.000 zł miesięcznie. Aby osoby ubezpieczone, otrzymujące zasiłki macierzyńskie w niższej kwocie, nie były traktowane gorzej od osób nieubezpieczonych, ich świadczenia począwszy od 1 stycznia 2016 r. będą podwyższane do 1.000 zł.

Świadczenie rodzicielskie

Z dniem 1 stycznia 2016 r. do katalogu świadczeń rodzinnych zostało dodane kolejne - świadczenie rodzicielskie. Przysługuje ono na zasadach określonych w art. 17c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.), niezależnie od dochodu rodziny, z reguły w wysokości 1.000 zł miesięcznie. Mogą na nie liczyć, w związku z urodzeniem lub przysposobieniem albo objęciem opieką dziecka w wieku do ukończenia odpowiednio 7. lub 10. roku życia, rodzice i opiekunowie dzieci, nieposiadający uprawnień do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres:

Reklama

  • urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego,
     
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz
     
  • urlopu rodzicielskiego.

Więcej na ten temat pisaliśmy w GP nr 85 z 22.10.2015 r., na str. 14.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego...

Z powyższego wynika, że osoby ubezpieczone, uprawnione do zasiłku macierzyńskiego za okres wymienionych wcześniej urlopów, nie mogą skorzystać z prawa do świadczenia rodzicielskiego. Mogłoby to wydawać się krzywdzące, zwłaszcza dla osób z bardzo niskim zasiłkiem macierzyńskim, gdyby nie fakt, iż dla świadczeniobiorców, których zasiłek nie przekracza wartości świadczenia rodzicielskiego, ustawodawca zagwarantował stosowne jego podwyższenie. W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej pdof), okaże się niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, tj. od kwoty 1.000 zł, kwotę zasiłku macierzyńskiego, pomniejszonego o zaliczkę na pdof, podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego (przykład).

Jeśli zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, stosowne podwyższenie zasiłku macierzyńskiego ustala się proporcjonalnie do okresu, za który świadczenie to jest wypłacane.

W przypadku natomiast, gdy ubezpieczony jest uprawniony do zasiłku macierzyńskiego z więcej niż jednego tytułu, przy ustalaniu czy i ewentualnie jaka kwota podwyższenia będzie przysługiwała, brana jest pod uwagę łączna kwota wypłacanych zasiłków macierzyńskich. Dlatego też ubezpieczony zobowiązany jest do poinformowania każdego płatnika zasiłku o prawie do zasiłku macierzyńskiego z innych tytułów oraz jego wysokości.

Kwestię tę reguluje art. 31 ust. 3a-3e oraz art. 62 ust. 4-6 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.).

Przykład

Pracownica zatrudniona na 1/2 etatu przebywa obecnie na urlopie rodzicielskim udzielonym jej do 18 maja 2016 r. Podstawa wymiaru należnego jej świadczenia wynosi 819,76 zł. Ponieważ miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na pdof jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, od 1 stycznia 2016 r. ubezpieczonej przysługuje podwyższenie świadczenia.

Okres
należnego zasiłku macierzyńskiego
Liczba dni Stawka dzienna zasiłku Wysokość świadczenia Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych Kwota netto świadczenia Odpowiednia kwota świadczenia rodzicielskiego Kwota podwyższenia
(1) (2) (3) (4) = (3)
× (2)
(5) (6) = (4)
- (5)
(7) (8) = (7)
- (6)

1-31.01.2016 r.

31 16,40 zł* 508,40 zł 91,00 zł 417,40 zł 1 000,00 zł 582,60 zł

1-29.02.2016 r.

29 475,60 zł 86,00 zł 389,60 zł 1 000,00 zł 610,40 zł

1-31.03.2016 r.

31 508,40 zł 91,00 zł 417,40 zł 1 000,00 zł 582,60 zł

1-30.04.2016 r.

30 492,00 zł 89,00 zł 403,00 zł 1 000,00 zł 597,00 zł

1-18.05.2016 r.

18 295,20 zł 53,00 zł 242,20 zł 580,70 zł** 338,50 zł

* tj. 819,76 zł × 60% : 30
** tj. 1.000 zł : 31 dni = 32,26 zł; 32,26 zł × 18 dni = 580,68 zł =>> 580,70 zł (po zaokrągleniu do pełnych 10 gr w górę)

...i jego wypłata

Podwyższenia zasiłku macierzyńskiego z założenia dokonuje podmiot wypłacający to świadczenie, a więc odpowiednio płatnik składek uprawniony do wypłaty zasiłków lub ZUS.

Odstępstwo od tej reguły dotyczy osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego z więcej niż jednego tytułu. W takim przypadku podwyższony zasiłek macierzyński wypłaca płatnik wskazany przez ubezpieczonego, chyba że jednym z płatników zasiłku jest ZUS. Wówczas bowiem podmiotem wypłacającym kwotę podwyższenia jest organ rentowy.

Już od 1 stycznia 2016 r.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługuje, analogicznie jak świadczenie rodzicielskie, począwszy od 1 stycznia 2016 r. Należne jest ono także osobom, które w pierwszym dniu 2016 r. korzystały z zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres wymienionych wcześniej urlopów. W tym przypadku jednak podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługuje przez okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do końca okresu odpowiadającego okresowi tych urlopów.

Uprawnieni do podwyższenia zasiłku macierzyńskiego

Stosowne podwyższenie przysługuje osobom, które mają prawo do zasiłku macierzyńskiego:

w związku z urodzeniem lub przyjęciem na wychowanie dziecka,
w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, w okresie urlopu wychowawczego albo za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres:
- urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego,
- dodatkowego urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego - gdy prawo do zasiłku za okres odpowiadający okresowi tego urlopu powstało przed 2 stycznia 2016 r.,
- urlopu rodzicielskiego,
zarówno w przypadku nieprzerwanego okresu pobierania tego świadczenia, jak i w sytuacji gdy powstanie przerwa w pobieraniu zasiłku, np. w związku z pobytem dziecka w szpitalu lub późniejszym wykorzystaniem części urlopu rodzicielskiego w wymiarze nie dłuższym niż 16 tygodni,
w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego z tytułu wykonywania po 1 stycznia 2016 r. pracy w czasie tego urlopu,

jeżeli miesięczna kwota tego zasiłku pomniejszonego o zaliczkę na pdof jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego.


autor: Bożena Dziuba
Gazeta Podatkowa nr 4 (1254) z dnia 2016-01-14

GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »