Reklama

Czynności między jednostkami samorządu terytorialnego a Skarbem Państwa

Zamiana nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towaru i - co do zasady - podlega opodatkowaniu VAT. (odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z 29 sierpnia 2013 r. na interpelację poselską nr 19380)

W pytaniu skierowanym do Ministra Finansów w interpelacji poselskiej postulowano o wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania VAT dla transakcji związanych z zamianą nieruchomości pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a Skarbem Państwa, które mają na celu zazwyczaj uregulowanie stanów prawnych nieruchomości związanych m.in. z prawidłową gospodarką gruntami (dotyczy zamiany gruntów dokonywanych w trybie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.). Jak argumentowano, wprowadzenie takiego zwolnienia jest zasadne z tego względu, że w ww. przypadkach środki na należny podatek VAT są wydatkowane z budżetu państwa przez wojewodów, a następnie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i tak ostatecznie trafiają do budżetu państwa.

Reklama

W ww. odpowiedzi wskazano, że na gruncie przepisów unijnych nie ma podstaw do dowolnego kształtowania przez państwa członkowskie zwolnień od podatku od wartości dodanej. Konstrukcja tego podatku zakłada natomiast powszechność opodatkowania, a zwolnienia z opodatkowania mają charakter szczególny. Regulacje unijne nie przewidują żadnej kategorii zwolnień, która mogłaby mieć zastosowanie w omawianej sprawie.

Odnosząc się natomiast do transakcji zamiany nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego dokonywaną w trybie art. 14 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazano, że zamiana taka następuje w drodze zawarcia stosownych umów cywilnoprawnych. Umowa zamiany jest umową wzajemną, zbliżoną do umowy sprzedaży, z tym że w miejsce zapłaty ceny pojawia się obowiązek drugiej strony do przeniesienia własności rzeczy (tu nieruchomości). Umowa zamiany na gruncie podatku VAT jest zatem niczym innym, jak dwiema odpłatnymi dostawami towarów. Czynność ta spełnia zatem definicję dostawy towarów zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Wskazano przy tym, że na mocy art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, organy władzy publicznej są wyłączone z grona podatników, ale wyłączenie to dotyczy tylko przypadku, gdy działają one w charakterze organów władzy publicznej, tj. w ramach właściwego dla nich reżimu prawnego. Wyłączenie to nie dotyczy natomiast działalności, która jest wykonywana przez nich na tych samych warunkach prawnych, które dotyczą prywatnych przedsiębiorców. Z kolei jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa, dokonując zamiany nieruchomości (każda ze stron dokonuje odrębnej czynności przekazania nieruchomości na rzecz drugiej strony), działają w obrocie na zasadach analogicznych do prywatnych przedsiębiorców. W związku z tym wyłączenie, o którym mowa w tym przepisie, nie może mieć tu zastosowania.

Uwaga! W przypadku dostawy (także transakcji zamiany) budynków, budowli lub ich części, nie zawsze wystąpi kwota podatku. Sprzedaż ww. nieruchomości może bowiem być zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT.


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 29 z dnia 2013-10-10

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: Ministerstwie Finansów | R. | samorząd | VAT | państw

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »