Reklama

Pełnomocnik przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG

Od 1 stycznia 2012 r. swoje funkcjonowanie rozpocznie rejestr pełnomocnictw działający w ramach CEIDG. Ustanowienie przez przedsiębiorcę pełnomocnika i rejestracja jego danych w tym systemie będzie oznaczać, iż w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej pełnomocnik będzie mógł reprezentować swego mocodawcę bez konieczności posługiwania się, ani dołączania do akt sprawy, odrębnych dokumentów.

Rejestr nie dla wszystkich przedsiębiorców

Planowo do końca tego roku ma zakończyć się proces przenoszenia przedsiębiorców dotychczas wpisanych do gminnych ewidencji działalności gospodarczej, do powstałej w lipcu tego roku Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Początek roku 2012 przyniesie kolejne zmiany w działalności tego systemu, które wprowadza nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Swoje działanie rozpocznie bowiem rejestr pełnomocnictw. Będzie on częścią składową systemu CEIDG. Dostępny więc będzie dla przedsiębiorców podlegających wpisowi do tego systemu, tj. dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą bądź w formie spółek cywilnych. W związku z tym, iż CEIDG jest jawna i dostępna dla każdego, również rejestr pełnomocnictw będzie w pełni jawny. Dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, będą udostępniane poprzez stronę CEIDG: www.ceidg.gov.pl.

Reklama

Jak i gdzie wpisać pełnomocnika?

O podaniu danych pełnomocnika w systemie CEIDG będzie decydował sam przedsiębiorca, wypełniając w tym celu rubrykę 30 formularza CEIDG-1. W rubryce tej będzie musiał określić czy pełnomocnik jest osobą prawną, podać ewentualnie nazwę firmy pełnomocnika, jego imię i nazwisko, PESEL lub numer KRS, datę urodzenia, NIP oraz posiadane przez niego obywatelstwa. W celu wykazania większej ilości pełnomocników będzie mógł wykorzystać formularz CEIDG - PN.

Do CEIDG przedsiębiorca będzie mógł wpisać tylko ważnie ustanowionych pełnomocników na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego bądź zgodnie z regulacjami Kodeksu postępowania administracyjnego. Co istotne, wpisanie danych pełnomocnika do CEIDG nie będzie równoznaczne z jego ustanowieniem, niezbędne będzie więc wcześniejsze sporządzenie pełnomocnictwa, np. ogólnego bądź rodzajowego.

Pełnomocnictwo i opłaty skarbowe

Obecnie kwestia potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa oraz regulacje dotyczące opłat skarbowych za złożenie dokumentu pełnomocnictwa są bardzo kłopotliwe dla wielu przedsiębiorców. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca upoważnił jednego ze swoich pracowników do występowania w sprawach przed urzędami administracji publicznej, to za każdym razem jego pełnomocnik musiał uiszczać opłatę skarbową od złożonego w danej sprawie pełnomocnictwa. Uiszczanie każdorazowo opłaty skarbowej jest bowiem obecnie koniecznością. Opłacie tej podlega każdorazowe złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Stawka tej opłaty wynosi 17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa - niezależnie od tego, czy złożono oryginał, czy kopię (odpis, wypis) tego dokumentu. Oznacza to, że uregulowanie opłaty skarbowej obecnie wiąże się z samą czynnością złożenia pełnomocnictwa przez osobę legitymującą się możliwością dokonywania określonych czynności w danej sprawie.

Na mocy obecnie obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego pełnomocnik dołącza do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. W momencie rozpoczęcia funkcjonowania rejestru pełnomocnictw, przedsiębiorca będzie mógł wpisać dane ustanowionego wcześniej pełnomocnika wraz z określeniem rodzajów spraw, do których został umocowany. Załatwiając konkretną sprawę pełnomocnik będzie mógł powołać się na rejestr pełnomocnictw, w którym figuruje i nie będzie musiał w celu reprezentowania przedsiębiorcy posługiwać się i dołączać do akt sprawy stosownych dokumentów. Co więcej, w momencie powoływania się na to pełnomocnictwo nie będzie musiał opłacać każdorazowo opłaty skarbowej.


Regulacje dotyczące rejestru pełnomocnictw i pełnomocników działających na podstawie wpisu do CEIDG nie będą miały zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej.

Organ pełnomocnika sprawdzi w CEIDG

Jak już wspomniano, nowe przepisy nie będą miały wpływu na regulacje dotyczące zasad ustanawiania przez przedsiębiorców pełnomocników. Mocodawca nadal będzie mógł przedstawiać przed kontrahentami lub organami administracji publicznej swoje pełnomocnictwo w formie papierowej, jednakże organ administracji publicznej nie będzie mógł wymagać od niego przedstawienia tego dokumentu, gdyż wystarczający będzie sam wpis do rejestru pełnomocnictw. Celem sprawdzenia pełnomocnictwa i jego zakresu, organ administracji publicznej z urzędu będzie potwierdzał w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy.

Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: "Nie będzie wymagane posługiwanie się odrębnym dokumentem pełnomocnictwa wobec organów administracji publicznej w zakresie wskazanym na stronie internetowej CEIDG, w przypadku gdy udzielenie pełnomocnictwa będzie uwidocznione na stronie internetowej CEIDG. Opłacie skarbowej (w wysokości 17 zł) podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). W związku z tym, że w tych przypadkach nie będzie obowiązku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, nie wystąpi również obowiązek zapłaty opłaty skarbowej".

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.05.2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 131, poz. 764)


autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Gazeta Podatkowa nr 93 (821) z dnia 2011-11-21

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: pełnomocnik | pełnomocnicy | tym | CEIDG | przedsiębiorca | Gazeta Podatkowa | sprawy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »