Reklama

GPW podsumowała pierwsze półrocze 2011 r.

W pierwszym półroczu 2011 r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wypracowała zysk netto na poziomie 71,5 mln zł, co stanowi 75 proc. wyniku osiągniętego w całym 2010 r. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zysk zwiększył się o 31,4 proc.

- W lipcu br. GPW wypłaciła akcjonariuszom 135 mln zł, prawie cały zysk osiągnięty w 2010 r., co dało stopę dywidendy na poziomie 7,6 proc., jednym z najwyższych w globalnym sektorze giełd. Był to ważny sygnał, że budowanie wartości i dzielenie się nią z akcjonariuszami jest wśród priorytetów zarządu spółki. Kolejne miesiące tego roku wskazują, że Grupa Kapitałowa GPW ma jeszcze duży potencjał zarówno do zwiększania zyskowności, jak i do rozwoju rynku kapitałowego - stwierdził Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu GPW.

" Zysk netto; 71,5 mln zł - wzrost w stosunku do I półrocza 2010 r. o 31,4 proc.

" Przychody ze sprzedaży; 137,5 mln zł - wzrost o 23,3 proc.

" Zysk z działalności operacyjnej; 72,3 mln zł - wzrost o 37 proc.

" EBITDA; 90 mln zł - wzrost o 32,7 proc.

" Rentowność EBITDA; 65,5 proc. - wzrost o 4,7 punktu proc.

" ROE; 23,7 proc., wzrost o 9,5 punktu proc.

" Zysk netto na akcję; 1,7 zł

Wysoka dynamika zyskowności potwierdza słuszność strategii realizowanej przez Grupę Kapitałową GPW, której wynikiem w pierwszym półroczu 2011 r. były m. in.:

" najwyższe w historii polskiego rynku kapitałowego obroty akcjami (127,6 mld zł w transakcjach sesyjnych, wzrost o 28,5 proc. w stosunku do I półrocza 2010 r.),

" rekordowe obroty obligacjami skarbowymi na hurtowym rynku Treasury BondSpot Poland (142,2 mld zł w transakcjach rynku kasowego - wzrost o 144 proc. i 413,3 mld zł w transakcjach warunkowych - wzrost o 646 proc.),

" rekordowa liczba spółek debiutujących na rynku NewConnect (w I półroczu rynek ten wybrało łącznie 80 krajowych i zagranicznych emitentów, co w połączeniu z 25 debiutami na Głównym Rynku plasuje GPW na 3 miejscu na świecie wg Światowej Federacji Giełd),

" rekordowa liczba zagranicznych spółek debiutujących na Głównym Rynku i NewConnect (łącznie 11 emitentów, o 5 więcej niż w całym 2010 r.),

" bardzo wysokie zainteresowanie warszawską giełdą ze strony inwestorów międzynarodowych (ich udział w obrotach akcjami na Głównym Rynku wyniósł 48 proc.),

" zakończone pełnym sukcesem IPO Jastrzębskiej Spółki Węglowej, drugie co do wielkości IPO w Europie (5,37 mld zł, debiut na GPW 6 lipca),

" dynamiczny wzrost parametrów charakteryzujących uruchomioną w 2009 r. platformę obrotu obligacjami Catalyst (wzrost liczby emitentów w pierwszym półroczu o 46 proc. do 79; wzrost wartości nieskarbowych emisji notowanych i autoryzowanych: 30,9 mld zł na koniec I półrocza 2011 r., wzrost o 55 proc. w stosunku do końca analogicznego okresu ubiegłego roku),

" zmiany w infrastrukturze i w regulacjach rynku kapitałowego m.in. nowy harmonogram sesji giełdowej, zmiany w systemie depozytowo-rozliczeniowym

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej GPW wyniosły w pierwszym półroczu 137,5 mln zł, co oznacza wzrost o 23,3 proc. w stosunku do I półrocza 2010 r. i o 20,4 proc. w porównaniu z II półroczem 2010 r. Koszty operacyjne zamknęły się kwotą 65,2 mln zł i w stosunku do II półrocza 2010 r., kiedy GPW poniosła wydatki związane z procesem prywatyzacji, zostały obniżone o 11,3 proc.

Sprawdź notowania spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W porównaniu z I półroczem 2010 r. koszty operacyjne zwiększyły się o 10,6 proc. Rentowność EBITDA zwiększyła się do 65,5 proc., a rentowność kapitałów własnych wyniosła 23,7 proc.

Największy udział w przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej GPW ma obsługa obrotu. Przychody tego segmentu wyniosły 105,4 mln zł, czyli 77 proc. całkowitych przychodów.

Przychody z tytułu obsługi emitentów wzrosły o 16,3 proc. do 11,8 mln zł, co jest wynikiem rosnącej liczby emitentów na rynkach GPW. W wyniku rosnącej liczby dystrybutorów informacji giełdowych oraz korzystających z tych informacji inwestorów blisko 10-procentową dynamiką wzrostu w stosunku do I półrocza 2010 r. charakteryzowały się przychody ze sprzedaży informacji, które osiągnęły poziom 17,6 mln zł.

Przychody z obrotu akcjami wyniosły 77,5 mln zł i wzrosły o 40 proc. w stosunku do I półrocza 2010 r. Przychody z obrotu instrumentami dłużnymi wzrosły do 6,5 mln zł, o 61 proc. Niska zmienność notowań oraz brak wyraźnego trendu na rynku akcji skutkowały, typową dla takich okresów, mniejszą aktywnością inwestorów na rynku kontraktów terminowych.

Wskutek tego przychody w całym segmencie instrumentów pochodnych obniżyły się o 16,7 proc. do 18,6 mln zł. Spadek przychodów z kontraktów terminowych był częściowo rekompensowany większymi wpływami z rynku opcji, gdzie wolumen obrotu wzrósł o 49 proc. do 508 tys. sztuk i okazał się najwyższy w historii GPW.

- W pierwszym półroczu GPW podjęła szereg inicjatyw, głównie w obszarze edukacji inwestorów indywidualnych i promocji wśród krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. To, w połączeniu z realizowanym rozwojem oferty produktów, m.in. o warranty i nowe kontrakty terminowe na akcje, jest skierowane na zwiększenie aktywności i liczby inwestorów wykorzystujących instrumenty pochodne - stwierdził Ludwik Sobolewski, prezes zarządu GPW.

Opr. MM

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »