Reklama

Zysk PKO BP lepszy od konsensusu

Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2012 roku spadł do 921 mln zł z 1017 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 916,5 mln zł.

Oczekiwania szesnastu biur maklerskich, co do zysku netto za III kwartał, wahały się od 886 mln zł do 945 mln zł.

Reklama

Zysk netto w III kwartale 2012 roku spadł o 9,4 proc. proc. rdr i spadł 2,9 proc. kdk.

Zysk netto grupy PKO BP po III kwartałach 2012 roku wyniósł 2,87 mld zł, czyli jest o 0,7 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 1977,4 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1969,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 1941-2010 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 0,7 proc. rdr i spadł 0,3 proc. kdk.

Wynik z prowizji w III kwartale 2012 roku wyniósł 761,7 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 762,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 733 mln zł do 787 mln zł). Wynik z prowizji spadł 0,9 proc. rdr i spadł 2,3 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik na działalności biznesowej po III kwartałach 2012 roku wynosi 8,72 mld zł, czyli jest o 6,7 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Koszty w III kwartale 2012 roku wyniosły 1131,4 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami rynkowymi (1123,4 mln zł). Koszty wzrosły 3,4 proc. kdk.

Koszty po III kwartałach 2012 roku wyniosły 3,38 mld zł, czyli są o 4,7 proc. wyższe niż rok wcześniej. Koszty świadczeń pracowniczych wzrosły o 3,7 proc. rdr, koszty rzeczowe o 5,9 proc. rdr (głównie w związku ze wzrostem kosztów informatyki, promocji i reklamy), a koszty amortyzacji wzrosły o 5,8 proc.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom na koniec trzeciego kwartału 2012 roku wynosiły 142,7 mld zł, czyli od początku 2012 roku wzrosły o 0,8 proc. Z kolei zobowiązania wobec klientów spadły w tym okresie o 0,7 proc. do 145,4 mld zł.

Na koniec III kwartału 2012 roku kredyty brutto segmentu detalicznego wynosiły 106,3 mld zł i od początku roku ich stan zmniejszył się o 4,1 proc. Przyczynił się do tego w głównej mierze spadek portfela kredytów bankowości detalicznej i prywatnej (6,8 proc.), głównie w efekcie spadku portfela kredytów consumer finance.

Depozyty segmentu detalicznego wynosiły pod koniec września 2012 roku 116,6 mld zł, czyli od początku roku wzrosły o 2 proc. W okresie tym portfel depozytów bankowości detalicznej i prywatnej wzrósł o 3,5 proc.

Wolumen kredytów udzielonych klientom korporacyjnym przez PKO BP wzrósł od początku roku 18,6 proc. do 40,1 mld zł. Z kolei poziom wolumenów depozytowych dla tego segmentu na koniec III kwartału 2012 roku wyniósł 25,9 mld zł i był 9,5 proc niższy niż na koniec 2011 roku.

Wskaźnik kredytów do depozytów na koniec III kwartału 2012 roku wyniósł 98,1 proc., a z uwzględnieniem długoterminowego finansowania wyniósł 88,2 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 2012 roku 657,6 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 609 mln zł. Po trzech kwartałach 2012 roku odpisy wynoszą 1,76 mld zł, czyli są o 28,5 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Koszty ryzyka na koniec III kwartału 2012 roku wzrósł do 1,4 proc. z 1,2 proc. na koniec III kwartału 2011 roku, głównie na skutek wzrostu odpisów na kredyty gospodarcze.

Poniżej podstawowe wskaźniki grupy PKO BP.

30.09.2012 30.09.2011

ROA netto 2,0% 2,1%

ROE netto 16,6% 17,1%

C/I 38,8% 39,5%

Marża odsetkowa 4,7% 4,5%

Współczynnik wypłacalności grupy PKO BP na koniec III kwartału 2012 roku wynosił 12,9 proc., co oznacza wzrost o 0,5 pp w stosunku do końca 2011 roku. (PAP)

 w mln zł     III kw.12 konsensus  różnica          
                  PAP               
Wynik odsetkowy   1 977,4  1 969,9    0%          
Wynik z prowizji   761,7   762,2    0%          
Koszty ogółem    1 131,4  1 123,4    1%          
Saldo rezerw     -657,6   -609,0               
Zysk brutto     1 144,1  1 134,0    1%          
Zysk netto      921,0   916,5    0%          
         III kw.12 III kw 11 różnica  II kw. 12 różnica w mln zł                   r/r        kw/kw
Wynik odsetkowy    1 977   1 964    1%   1 983    0%
Wynik z prowizji    762    768    -1%    779   -2%
Koszty ogółem     1 131   1 103    3%   1 094    3%
Saldo rezerw      -658    -488         -574     
Zysk brutto      1 144   1 262    -9%   1 198   -4%
Zysk netto       921   1 017    -9%    949   -3%

Oczekiwania szesnastu biur maklerskich, co do zysku netto grupy PKO BP za III kwartał, wahały się od 886 mln zł do 945 mln zł.

KAMIL STOLARSKI, ESPIRITO SANTO INVESTMENT BANK

"Wyniki są zgodne z oczekiwaniami. Zawracają uwagę wyższe koszty ryzyka, są one prawie 10 proc. wyższe od moich oczekiwań. Może to być konsekwencja sytuacji w sektorze budowlanym i może to dotyczyć pojedynczej ekspozycji.

Wyższe koszty ryzyka w tym kwartale zostały +zbilansowane+ wynikiem tradingowym. PKO BP miało dobry wyniki na FX, zwraca uwagę także przyzwoity wpływ rewaluacji papierów wycenianych do wartości godziwej. Koszty wzrosły rok do roku o prawie 5 proc. więc rosną one trochę szybciej niż inflacja, czyli w tempie zapowiadanym wcześniej przez zarząd. Wyniki są zgodne z oczekiwaniami, reakcja rynku powinna być neutralna".

Komentarz DM BZWBK : Zysk zaraportowany przez PKO BP w wysokości 921 mln zł (spadek 9% r/r) był zgodny z naszymi oczekiwaniami (934 mln zł) oraz konsensem rynkowym (918 mln zł). Wynik odsetkowy netto przewyższył w pewnym sensie oczekiwania, wysokość uzyskanych opłat była zgodna z prognozami, jednak inne pozycje były znacząco lepsze od oczekiwań (zysk z transakcji własnych/przeszacowań). Wydatki operacyjne w stopniu marginalnym przewyższyły prognozy, a czynnikiem, który istotnie wpłynął na zmianę obrazu wyników były wyższe od oczekiwań odpisy z tytułu utraty wartości kredytów (658 mln zł vs. prognozowane 566 - 611 mln zł), gdzie głównie zaważył segment korporacyjny. Odpisy w sektorze korporacyjnym wzrosły do 217 mln zł (oczekiwaliśmy 160 mln zł), dodatkowo nastąpił odpis wartości portfela inwestycyjnego w wysokości 73 mln zł. Zmiany obu pozycji wynikały najprawdopodobniej ze znacznych odpisów związanych ze spółką Polimex Mostostal. Naszą uwagę zwróciły istotne niezrealizowane straty z przeszacowania wartości instrumentów udziałowych, kontrastujące z istotnymi zyskami konkurencji na tej pozycji. Dariusz Górski

PKO BP spodziewa się, że w IV kwartale 2012 roku koszty banku będą sezonowo wyższe, co może, jak w poprzednich latach sprawić, że zysk netto będzie słabszy - poinformował Zbigniew Jagiełło, prezes banku.

"W IV kwartale koszty zazwyczaj są wyższe. (...) czwarty kwartał w poprzednich latach zawsze charakteryzował się niższym zyskiem" - powiedział na konferencji Jagiełło.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 2012 roku 657,6 mln zł. Po trzech kwartałach 2012 roku odpisy wynoszą 1,76 mld zł, czyli są o 28,5 proc. wyższe niż rok wcześniej.

"Za wzrost odpisów w drugim i trzecim kwartale odpowiada branża budowlana. W trzecim kwartale utworzyliśmy odpis na jeden duży podmiot z sektora budowlanego (...) było to 94 mln zł dodatkowych odpisów" - powiedział Bartosz Drabikowski, wiceprezes PKO BP.

"Dynamika zdarzeń w branży budowlanej może być różna, zakładamy, że ścieżkę restrukturyzacji tego naszego kontrahenta uda się zrealizować. Nie wydaje się, że wskaźnikiem wielkości rezerw w naszym banku był III kwartał" - dodał Jagiełło.

Zdaniem Drabikowskiego 2013 roku nie będzie lepszy dla banku jeśli chodzi o wysokość kosztów ryzyka.

"Na cały 2013 roku nie robimy założenia, że będziemy pokazywali dużo gorsze wyniki jeśli chodzi o odpisy i rezerwy tworzone w tym czasie(...) po to tworzymy rezerwy, by nie być w sytuacji znacznie gorszej" - powiedział Drabikowski.

Zysk netto grupy PKO BP po III kwartałach 2012 roku wyniósł 2,87 mld zł, czyli jest o 0,7 proc. wyższy niż rok wcześniej.

"Ten wyniki jest najlepszy jeśli chodzi o trzy kwartały. Uważamy, że jeśli nasz bank osiągnie rezultat porównywalny z rokiem 2011 to będzie to wynik bardzo dobry. (...) Na okres spowolnienia gospodarczego jesteśmy dobrze przygotowani. Chcemy dostarczać w czwartym kwartale 2012 roku i 2013 roku zrównoważonych i stabilnych wyników" - powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes banku.

Prezes poinformował, że nowa średnioterminowa strategia będzie zaprezentowana na początku 2013 roku.

"Chcemy się spotkać przy okazji prezentacji wyników za 2012 rok i wówczas chcemy zaprezentować jak będziemy rozwijać bank w następnym okresie" - powiedział Jagiełło. Jagiełło poinformował, że bank nie otrzymał odpowiedzi z Poczty Polskiej dotyczącej sojuszu strategicznego w sprawie Banku Pocztowego. "Nadal oczekujemy na odpowiedź Poczty Polskiej. Liczę na to, że sprawność decyzyjna Poczty Polskiej zostanie uwidoczniona również w tym aspekcie" - powiedział Jagiełło. Prezes poinformował, że bank rozpoczął proces poszukiwania inwestora dla eService i decyzja w sprawie tej spółki zapadnie w I kwartale 2013 roku.

Dowiedz się więcej na temat: spadł | lepsze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »