BTCSTUDIO (BTC): Zakończenie subskrypcji akcji serii J - raport 31/2020

Zarząd BTC Studios SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przeprowadzonej subskrypcji akcji serii J, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J, w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.


Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Reklama


1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:


Data rozpoczęcia subskrypcji: 15 maja 2020

Data zakończenia subskrypcji: 16 września 2020


2) Data przydziału akcji:


Objęcie Akcji Serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii J doszła do skutku w dniu 16 września 2020 roku.


3) Liczba akcji objętych subskrypcją:


Subskrypcja prywatna Akcji Serii J obejmowała nie więcej niż 143.107 (sto czterdzieści trzy tysiące sto siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) jedna akcja.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:


Oferta Akcji Serii J nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii J zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.


5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


Akcje Serii J zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 143.107 (sto czterdzieści trzy tysiące sto siedem) Akcji Serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).


6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:


Akcje Serii J były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 12,7739 zł (dwanaście złotych siedemdziesiąt siedem 39/100 groszy) za jedną akcję.


6a) Opis sposobu pokrycia akcji:


Akcje Serii J zostały w całości opłacone gotówką (przelew bankowy).


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:Subskrypcja Akcji Serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii J zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej 2 podmiotom.8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:


Subskrypcja Akcji Serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Umowy objęcia Akcji Serii J zostały zawarte z dwoma osobami prawnymi.


8A) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;


PHB GROUP UAB, który objął łącznie 107.330 akcji na okaziciela, jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, z uwagi na Pana Anthony Poullain, członka Rady Nadzorczej Emitenta, który pełni w PHB Group UAB rolę business development manager.

.

PHB ASIA COMPANY LIMITED a.k.a PHB Asia Co., Ltd, spółka zależna od PHB Group UAB, która objęła łącznie 35.777 akcji na okaziciela jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:


W ofercie Akcji Serii J nie uczestniczyli subemitenci.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,

c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta


Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii J wyniosły 896,02 zł (osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych, 02/100 groszy), w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 896,02 zł

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0. zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0. zł,

- koszty promocji oferty: 0. zł.


Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji Akcji Serii J zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Adrian Smarzewski - Prezes Zarządu

GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »