Reklama

INDYGO (IDG): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A., projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zmiana Statutu. - raport 33

Raport bieżący nr 33/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135232 ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2015 r. na godzinę 16:00 w Kancelarii notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

6. Powzięcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku głównym GPW.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowana zmiana Statutu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.615.540,20 zł (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 3.190.000,00 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 3.136.148 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) 999.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g) 9.105.727 (dziewięć milionów sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

h) 268.932 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

i) 44.310.197 (czterdzieści cztery miliony trzysta dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

J) nie mnie niż 1 (jedna) i nie więcej niż 11.489.197 (jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.”

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-08-05Dariusz JanusPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »