BUDIMEX (BDX): Powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA - Przebudowa/Modernizacja pasa startowego lotniska na Okęciu w Warszawie - raport 43

Raport bieżący nr 43/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

rb bx/43/10

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 17 maja 2010 r. powziął informację o otrzymaniu w dniu 14 maja 2010 r. od Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" z siedzibą w Warszawie informacji o wyborze oferty Konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa/Modernizacja drogi startowej DS-1, dróg kołowania, drogi patrolowej i drogi p.poż w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie".

Reklama

Wartość kontraktu: 73.459.823,77 PLN netto

Termin rozpoczęcia robót: przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 14 dni od daty podpisania umowy

Termin zakończenia robót: do 14 miesięcy od daty przekazania placu budowy

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Warunki finansowe:

Płatność: 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania - 10% ceny umownej brutto

Kary umowne płacone przez wykonawcę:

1. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1%

wynagrodzenia umownego netto - za każdy dzień opóźnienia, w wysokości nie większej niż 10%

wynagrodzenia umownego netto;

2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto - za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto;

4. W przypadku niedotrzymania terminów realizacji robót na skrzyżowaniu dróg startowych zostaną naliczone kary wg stawki godzinowej wynoszącej 100 tys. PLN za każdą godzinę opóźnienia. W przypadku niepełnych godzin kara będzie naliczana proporcjonalnie do czasu opóźnienia.

Kary płacone przez Zamawiającego:

1. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 10% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem umownym netto a sumą kwot netto zapłaconych Wykonawcy z tytułu realizowania niniejszej umowy do dnia odstąpienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego niezależnie od naliczonych kar umownych, w szczególności odszkodowania z tytułu strat poniesionych przez podmioty trzecie, za które odpowiedzialnością obarczony został Zamawiajacy ze względu na nieterminowe wykonanie robót przez Wykonawcę.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.
Dariusz Blocher - prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: przebudowa | opóźnienia | zarobki | Warszawa | Raport bieżący | lotniska | modernizacja | kara

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »