Reklama

SNIEZKA (SKA): Raport półroczny FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej (niebadane)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów329 480 300 287 76 838 70 831
Zysk z działalności operacyjnej42 874 47 207 9 999 11 135
Zysk brutto42 730 46 288 9 965 10 918
Zysk netto 34 407 37 737 8 024 8 901
- Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego33 512 36 736 7 815 8 665
- Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące895 1 001 209 236
Całkowity dochód za okres35 798 42 681 8 348 10 067
- Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego34 389 41 070 8 020 9 687
- Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące1 409 1 611 329 380
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 612 8 437 1 775 1 990
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(116 212)(37 330)(27 102)(8 805)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej117 284 12 036 27 352 2 839
Przepływy pieniężne netto, razem8 684 (16 857)2 025 (3 976)
Aktywa, razem674 166 479 170 158 553 109 861
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania412 625 233 974 97 043 53 644
Zobowiązania długoterminowe149 051 3 343 35 054 766
Zobowiązania krótkoterminowe263 574 230 631 61 988 52 878
Kapitał własny261 541 245 196 61 510 56 217
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej240 568 237 593 56 578 54 474
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli20 973 7 603 4 933 1 743
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 968 2 893
Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 2,73 2,99 0,64 0,71
- Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2,66 2,91 0,62 0,69
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 2,73 2,99 0,64 0,71
- Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2,66 2,91 0,62 0,69
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 20,73 19,43 4,87 4,46
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 20,73 19,43 4,87 4,46
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) 2,60 2,20 0,61 0,50
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA (niebadane)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów274 881 267 242 64 104 63 037
Zysk (strata) z działalności operacyjnej28 293 32 671 6 598 7 706
Zysk (strata) brutto38 777 52 718 9 043 12 435
Zysk (strata) netto32 300 45 546 7 533 10 743
Całkowity dochód za dany okres31 975 47 082 7 457 11 106
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(6 791)(2 710)(1 584)(639)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(110 500)(18 830)(25 769)(4 442)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej124 408 2 889 29 013 681
Przepływy pieniężne netto, razem7 117 (18 651)1 660 (4 399)
Aktywa razem584 657 446 655 137 502 102 406
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania409 579 285 994 96 326 65 571
Zobowiązania długoterminowe185 475 66 217 43 621 15 182
Zobowiązania krótkoterminowe224 104 219 777 52 706 50 389
Kapitał własny175 078 160 661 41 175 36 835
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 968 2 893
Liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)2,56 3,61 0,60 0,85
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)2,56 3,61 0,60 0,85
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)13,88 12,73 3,26 2,92
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)13,88 12,73 3,26 2,92
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)2,60 2,20 0,61 0,50
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Śnieżka SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »