Reklama

GPW (GPW): Raport półroczny GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2014półrocze / 2013półrocze / 2014półrocze / 2013
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, po przeglądzie
I półrocze 2014I półrocze 2013I półrocze 2014I półrocze 2013
Przychody ze sprzedaży155 762143 91537 30234 443
Rynek finansowy 104 187 104 220 24 951 24 943
Rynek towarowy 50 402 38 437 12 070 9 199
Przychody pozostałe 1 173 1 258 281 301
Koszty działalności operacyjnej 88 346 80 875 21 157 19 356
Pozostałe przychody 698 1 498 167 359
Pozostałe koszty 1 953 811 468 194
Zysk z działalności operacyjnej 66 161 63 727 15 844 15 252
Przychody finansowe 5 529 7 015 1 324 1 679
Koszty finansowe 5 105 6 864 1 223 1 643
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 4 827 7 495 1 156 1 794
Zysk przed opodatkowaniem 71 412 71 373 17 102 17 082
Podatek dochodowy 13 391 12 328 3 207 2 951
Zysk netto za okres 58 021 59 045 13 895 14 131
Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję [1] (w PLN, EUR)1,381,400,330,34
EBITDA [2]85 31782 82120 432 19 822
[1] Obliczony w oparciu o zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
[2] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja
W przypadku danych w EUR wykorzystano średnią półroczoną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,1757 PLN w I półroczu 2014 r. oraz 1 EUR = 4,1783 PLN w I półroczu 2013 r.)
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, po przeglądzie
Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień
30 czerwca 201431 grudnia 201330 czerwca 201431 grudnia 2013
Aktywa trwałe 587 013 576 421 141 078 138 990
Rzeczowe aktywa trwałe 118 530 124 042 28 487 29 910
Wartości niematerialne 264 294 269 155 63 518 64 900
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 188 674 158 540 45 344 38 228
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 10 706 20 955 2 573 5 053
Pozostałe aktywa trwałe 4 809 3 729 1 156 899
Aktywa obrotowe 564 838 482 707 135 749 116 394
Należności handlowe oraz pozostałe należności 41 115 34 792 9 881 8 389
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 428 118 103 28
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 516 174 436 831 124 054 105 332
Pozostałe aktywa obrotowe 7 121 10 966 1 711 2 644
AKTYWA RAZEM 1 151 851 1 059 128 276 827 255 384
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 695 264 636 985 167 095 153 594
Udziały niekontrolujące 1 016 1 120 244 270
Zobowiązania długoterminowe 253 239 249 578 60 861 60 180
Zobowiązania krótkoterminowe 202 332 171 445 48 627 41 340
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 151 851 1 059 128 276 827 255 384
W przypadku danych w EUR wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.06.2014 r. (1 EUR = 4,1609 PLN) oraz 31.12.2013 r. (1 EUR = 4,1472 PLN)
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
30 czerwca 201430 czerwca 2013
Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży)54,8%57,5%
Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży)42,5%44,3%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)17,6%18,9%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane [1]/ Kapitał własny)35,1%42,9%
[1] zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »