Reklama

SCOPAK (SCO): Raport półroczny 2018 SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2018półrocze / 2017półrocze / 2018półrocze / 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 70730 0056 3007 064
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 155-2 501-744-589
Zysk (strata) brutto-6 556-6 095-1 546-1 435
Zysk (strata) netto-6 975-6 624-1 645-1 560
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej455584107137
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-530-431-125-101
Przepływy pieniężne netto, razem-75153-1836
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)101 632102 66223 30224 614
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)147 663141 71733 85533 978
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0000
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)137 845131 05231 60431 421
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)-46 031-39 055-10 554-9 364
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)11 83711 8372 7142 838
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)5 918 7505 918 7505 918 7505 918 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-1,18-1,12-0,28-0,26
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-1,18-1,12-0,28-0,26
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)-7,78-6,60-1,78-1,58
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)-7,78-6,60-1,78-1,58
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Powyższe dane finansowe za I pólrocze 2018 i 2017 roku oraz dane na dzień 31.12.2017r. zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2018 roku - 4,3616 PLN/EUR i na 31 grudnia 2017 roku - 4,1709 PLN/EUR- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od stycznia do czerwca 2018 roku - 4,2395 PLN/EUR) oraz (od stycznia do czerwca 2017 roku - 4,2474 PLN/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »