Reklama

ORZBIALY (OBL): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF:     
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów294 207279 44171 14466 702 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 65834 9503 5458 342 
  III. Zysk (strata) brutto12 26438 2432 9669 129 
  IV. Zysk (strata) netto9 47830 4062 2927 258 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej22 510-9 5005 443-2 268 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-19 418-9 463-4 696-2 259 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 955-13 202473-3 151 
  VIII. Przepływy pieniężne netto razem5 047-32 1651 220-7 678 
  IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR)0,571,830,140,44 
  X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR)0,571,830,140,44 
  XI. Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku)30.09.201231.12.201130.09.201231.12.2011 
  XII. Aktywa,razem329 831329 80580 17774 671 
  XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania81 09365 84519 71214 908 
  XIV. Zobowiązania długoterminowe23 2359 5145 6482 154 
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe42 22337 81010 2648 560 
  XVI. Kapitał własny248 738263 96060 46459 763 
  XVII. Kapitał zakładowy7 1457 1451 7371 618 
  XVIII. Liczba akcji na koniec okresu w szt.16 616 62916 616 62916 616 62916 616 629 
  XIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.*16 730 02916 651 73616 730 02916 651 736 
  XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)14,9715,893,643,60 
  XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)14,8715,853,613,59 
 Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF:     
  XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów283 465257 19768 54661 392 
  XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 44134 5543 2508 248 
  XXIV. Zysk (strata) brutto11 41638 1542 7619 107 
  XXV. Zysk (strata) netto8 62730 4262 0867 263 
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej22 732-8 8335 497-2 108 
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-18 623-7 868-4 503-1 878 
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej920-12 722222-3 037 
  XXIX. Przepływy pieniężne netto razem5 029-29 4231 216-7 023 
  XXX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR)0,521,830,130,44 
  XXXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR)0,521,830,120,44 
  XXXII. Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku)30.09.201231.12.201130.09.201231.12.2011 
  XXXIII. Aktywa,razem314 090315 97976 35071 540 
  XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania68 35653 31116 61612 070 
  XXXV. Zobowiązania długoterminowe18 1694 3924 417994 
  XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe39 06233 7909 4957 650 
  XXXVII. Kapitał własny245 734262 66859 73459 470 
  XXXVIII. Kapitał zakładowy7 1457 1451 7371 618 
  XXXIX. Liczba akcji na koniec okresu w szt.16 616 62916 616 62916 616 62916 616 629 
  XL. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.*16 730 02916 651 73616 730 02916 651 736 
  XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)14,7915,813,593,58 
  XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)14,6915,773,573,57 
       
 

Reklama

* średnia ważona rozwodniona liczba akcji uwzględnia podniesienie kapitału związanego z emisją akcji F uchwaloną na WZA w dn. 17.06.2011

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,1138 zł/EUR.
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na koniec ostatniego roku tj. kurs 4,4168 zł/EUR.
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,1354 zł/EUR.
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny przyjęto średni kurs EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,1894 zł/EUR.

 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: orzeł biały | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »