Reklama

OPTEAM (OPM): Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem PKO S.A.

Raport bieżący nr 16/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 29 maja 2015 r. zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (Bank) aneks nr 7 do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 30.06.2008 r.

Reklama

Na podstawie zawartego aneksu kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych zero groszy) dostępny jest w okresie od dnia 31 maja 2013 r. do dnia 31 maja 2016 r.

Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 maja 2016 r.

Prawnym zabezpieczeniem kredytu jest:

-pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu z rachunku bieżącego Spółki prowadzonego przez Bank;

-oświadczenie Zarządu Spółki o dowolnym poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego oraz wydania zastawionych środków trwałych;

-zastaw rejestrowy na środkach trwałych, tj. maszynach i urządzeniach o łącznej wartości księgowej netto 1.963.845,90 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych 90/100 groszy) wg stanu na dzień 31.03.2015 r. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej do wysokości wartości netto środków trwałych.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z zawartym aneksem nr 7 do ww. umowy kredytowej, w dniu 29.05.2015 r. zawarty został aneks nr 6 do umowy zastawu rejestrowego

na stanowiących własność Spółki rzeczach ruchomych określonych w załącznikach

do przedmiotowego aneksu zgodnie z "Katalogiem sposobu opisu przedmiotów zastawu”,

o łącznej wartości księgowej netto 1.963.845,90 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych 90/100 groszy) wg stanu na dzień 31.03.2015 r.

Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelność Banku do najwyższej sumy ubezpieczenia 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy).

Spółka nie posiada informacji o powiązaniach osób zarządzających i nadzorujących Emitenta

z Bankiem, na rzecz którego dokonano wyżej opisanego zastawu rejestrowego.

Jako kryterium uznania wyżej opisanych aneksów za znaczące przyjęto 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za I kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt. 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-30Wacław SzaryPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »