Reklama

GKSKAT (GKS): Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu w 2018 roku” oraz „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki w 2018 r. ” - raport 1

Raport bieżący nr 1/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 1 lutego 2018r. powziął informację o zawarciu z dniem 12 stycznia 2018 r. z Miastem Katowice (Zleceniodawca) umowy, mocą której Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na wsparcie realizacji zadania "Organizacja uprawiania sportu w 2018 roku” dotacji w wysokości 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych).

Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Emitenta w dwóch transzach:

Reklama

a) I transza w wysokości 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) do dnia 5 lutego 2018r.,

b) II transza w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) w terminie 30 dni po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę rozliczenia I transzy w pełnej wysokości, które powinno nastąpić najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018 r.

Termin wykonania zadania pn. "Organizacja uprawiania sportu w 2018 roku” został ustalony od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.

Emitent zobowiązany jest wykorzystać przyznane środki finansowe do dnia 31 grudnia 2018 r., a środki niewykorzystane do tego terminu zwrócić do dnia 15 stycznia 2019 r. na rachunek bankowy Zleceniodawcy.

Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron, skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określa w sporządzonym protokole.

Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,

b) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

c) jeśli Emitent przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo że nie przewiduje tego umowa,

d) jeśli Emitent odmówi poddania się kontroli bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w pkt. a – d) Zleceniodawca określi w wydanej decyzji kwotę dotacji podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu miasta oraz termin jej zwrotu.

Jednocześnie Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 1 lutego 2018 r. powziął informację o zawarciu z dniem 12 stycznia 2018 r. z Miastem Katowice (Zleceniodawca) umowy, mocą której Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na wsparcie realizacji zadania "Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki w 2018 r.” dotacji w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Emitenta w dwóch transzach:

e) I transza w wysokości 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

f) II transza w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) w terminie 30 dni po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę rozliczenia I transzy w pełnej wysokości, które powinno nastąpić najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018 r.

Termin wykonania zadania pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki w 2018 r.” został ustalony od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.

Emitent zobowiązany jest wykorzystać przyznane środki finansowe do dnia 31 grudnia 2018 r., a środki niewykorzystane do tego terminu zwrócić do dnia 15 stycznia 2019 r. na rachunek bankowy Zleceniodawcy.

Umowa określa przypadki, w których zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz konsekwencje takiego rozwiązania w postaci konieczności zwrotu określonej kwoty dotacji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Marcin JanickiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »