Reklama

Dobre dane makro Polski

Po dobrych danych makroekonomicznych za maj br. czerwiec przyniósł kolejną falę optymizmu - przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej. Wysokie dynamiki wzrostu zanotowano zarówno w produkcji przemysłowej, jak i sprzedaży detalicznej.

Tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej sięgnęło dwucyfrowego odczytu. Jeszcze lepsze dane napłynęły z rynku deweloperskiego, gdzie zarówno wzrost mieszkań oddanych do użytku, rozpoczętych budów oraz wydanych pozwoleń odnotowały dwucyfrowe dynamiki wzrostu. Rosnące wynagrodzenie w tempie 6 proc. względem czerwca ubiegłego roku może mieć naszym zdaniem wpływ na podnoszenie cen towarów i usług przez przedsiębiorstwa, co może spowodować wzrost inflacji.

Produkcja przemysłowa (odczyt w cenach stałych niewyrównany sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w czerwcu 2017 r. wyniosła +4,5 proc. r/r, tj. o 0,7 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych. W minionym miesiącu wzrost produkcji odnotowano w 24 z 34 działów przemysłu, z czego największy wzrost miał miejsce w produkcji maszyn i urządzeń (+29,8 proc. r/r), podczas gdy największy spadek odnotowano w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (-5,8 proc. r/r) oraz w wydobyciu węgla (-5,8 proc. r/r). Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych produkcja w minionym miesiącu była o 6,7 proc. wyższa niż przed rokiem.

Reklama

W maju br. wysokie dynamiki wzrostowe odnotowano także w produkcji budowlano-montażowej. Tempo produkcji (wyrażone w cenach stałych niewyrównane sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wyniosło 11,6 proc. w skali roku, co było wynikiem istotnie wyższym od oczekiwań rynkowych na poziomie 9,7 proc.. Gdyby wyeliminować wpływ czynników o charakterze sezonowym, to tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej byłoby jeszcze wyższe i wyniosłoby +12,9 proc. w skali roku.

Miniony miesiąc był kolejnym dobrym miesiącem dla budownictwa mieszkaniowego. Oddanych zostało ogółem 14 373 mieszkań (+22,8 proc. r/r), co pozwoliło osiągnąć dodatnią dynamikę przekazanych lokali w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. (+6,1 proc. r/r). W czerwcu rozpoczęto budowę 22 364 lokali mieszkalnych (+27,3 proc. r/r), a od początku roku liczba ta wyniosła 106 036 (+22,9 proc. r/r). Wysoka dynamika miała również miejsce w przypadku mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W czerwcu wyniosła ona +15,2 proc. r/r (24 028 pozwoleń/zgłoszeń), podczas gdy narastająco była równa +33,2 proc. r/r (130 687).

Czerwcowe dane wyłącznie dla deweloperów mieszkaniowych okazały się jeszcze lepsze niż w przypadku całego rynku. Deweloperzy oddali w czerwcu br. 7 765 mieszkań (+50,9 proc. r/r), podczas gdy od początku roku przekazali 37 423 lokali (+7,6 proc. r/r). Liczba rozpoczętych budów przez deweloperów osiągnęła blisko 30 proc. dynamikę wzrostu w skali roku, co przełożyło się na 11 952 nowych budów. Z kolei w okresie styczeń-maj br. deweloperzy rozpoczęli budowę 53 786 mieszkań, co oznacza 26,1 proc. poprawę r/r. Dynamika liczby wydanych pozwoleń lub dokonanych zgłoszeń w czerwcu wyniosła 24,8 proc. (13 164 pozwoleń/zgłoszeń), podczas gdy narastająco dynamika wyniosła +44,5 proc. r/r (71 198 pozwoleń/zgłoszeń).

W maju br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób wyniosło 6001,5 tys. osób, co oznacza wzrost o 4,3 proc. w skali roku. Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło do 4 508,08 zł miesięcznie, tj. o 6,0 proc. r/r, podczas gdy konsensus rynkowy oczekiwał 5,0 proc. wzrostu.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w czerwcu 2017 r. o 1,5 proc. r/r, wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 1,7 proc.. Największy wzrost w skali roku zanotowały ceny żywności (+3,9 proc.), w porównaniu z majem ceny wzrosły o 0,1 proc. Największy spadek w ujęciu r/r odnotowały ceny odzieży i obuwia (-5,4 proc.) pogłębiając spadki cen o kolejny 1 proc. w ujęciu m/m.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca największy wzrost zaobserwowano na cenach rekreacji i kultury (+1,1 proc.), natomiast największy spadek cen na paliwach (-4,1 proc).

W maju br. odnotowano również wysokie tempo wzrostu sprzedaży detalicznej. Jej dynamika w cenach stałych wyniosła 5,8 proc. r/r. Sprzedaż rosła we wszystkich grupach, natomiast spośród kategorii o znaczącym udziale największy wzrost w skali roku odnotowano w przedsiębiorstwach sprzedających paliwa (+7,0 proc.). Gdyby wziąć pod uwagę sprzedaż detaliczną w cenach bieżących to roczna dynamika za czerwiec 2017 r. wyniosła +6,0 proc., co było wynikiem o 0,9 pkt. proc. niższym od zbyt ambitnych prognoz rynkowych.

Michał Mordel, Analityk, Dom Maklerski Michael/Ström

Silny popyt zagraniczny wsparciem dla krajowej produkcji przemysłowej

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w czerwcu do 4,5% r/r wobec 9,1 % w maju, co było powyżej konsensusu rynkowego (3,8%) i nieznacznie powyżej naszej prognozy (4,3%). Główną przyczyną silnego obniżenia tempa wzrostu produkcji pomiędzy majem a czerwcem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w czerwcu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2016 r., podczas gdy w maju br. była ona o 1 większa niż przed rokiem).

Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w czerwcu o 0,7% m/m.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w maju odnotowano wysoką dynamikę produkcji w branżach ze znaczącym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: "maszyny i urządzenia" (29,8% r/r w czerwcu wobec 6,2% w maju) oraz "urządzenia elektryczne" (8,6% wobec 13,1%). Dynamika produkcji w dziale "pozostały sprzęt transportowy" (-5,8% wobec 6,9%) wyraźnie się obniżyła, wynikało to jednak w znacznym stopniu z efektów wysokiej bazy sprzed roku. Dane potwierdzają zatem utrzymujący się silny popyt zagraniczny na wytwarzane w Polsce towary stanowiące wsad do produkcji dóbr finalnych (dobra pośrednie), co było wcześniej sygnalizowane przez czerwcowe wyniki badań koniunktury w niemieckim przetwórstwie wskazujące na najwyższe tempo wzrostu nowych zamówień ogółem od marca 2011 r.

Efekty ożywienia w budownictwie widoczne również w przetwórstwie

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w czerwcu do 11,6% r/r wobec 8,4% w maju. Jej wzrost nastąpił mimo wspomnianej wyżej niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych. Zwiększenie dynamiki produkcji budowlano-montażowej wynikało z jej wyższego tempa wzrostu w kategoriach "obiekty inżynierii lądowej i wodnej" (27,4% r/r w czerwcu wobec 25,8% w maju) oraz "roboty budowlane specjalistyczne" (4,0% wobec 3,3%), podczas gdy przeciwny wpływ miało jego obniżenie w kategorii "wznoszenie budynków" (1,2% wobec 10,7%). Przewidujemy, że w kolejnych miesiącach produkcja budowlano-montażowa będzie kształtowała się w trendzie wzrostowym, z uwagi na oczekiwaną przez nas rosnącą absorpcję środków unijnych, znaczące zwiększenie publicznych nakładów na infrastrukturę oraz ożywienie w budownictwie mieszkaniowym.

Warto zauważyć, że w czerwcu odnotowano wysoką na tle innych kategorii dynamikę produkcji przemysłowej w branżach: "metale" (7,6% r/r wobec 16,7%), "wyroby z metali" (6,2% r/r wobec 13,4%), "wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych" (5,9% r/r wobec 14,1%) oraz "wyroby z gumy i tworzyw sztucznych" (5,9% r/r wobec 12,9%). W naszej ocenie jest to efekt pozytywnego wpływu ożywienia w budownictwie na branże wytwarzające towary stanowiące wsad do produkcji budowlano-montażowej.

W całym II kw. średnia dynamika produkcji przemysłowej obniżyła się do 4,3% wobec 7,1% w I kw., podczas gdy dynamika produkcji budowlano-montażowej wzrosła do 8,4% wobec 5,6%. Dane stanowią wsparcie dla naszej prognozy dynamiki PKB w II kw. 2017 r. (spadek do 3,9% r/r wobec 4,0% r/r w I kw.).

Efekty bazy sprzed roku obniżyły dynamikę sprzedaży detalicznej

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób spadła w czerwcu do 6,0% r/r wobec 8,4% w maju, co było poniżej naszej prognozy (6,7%) i konsensusu rynkowego (6,9%). Realna dynamika sprzedaży detalicznej zmniejszyła się w czerwcu do 5,8% r/r wobec 7,4% w maju. W kierunku obniżenia tempa wzrostu sprzedaży w czerwcu oddziaływała wspomniana wyżej niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych. Negatywne dla dynamiki sprzedaży detalicznej były także efekty wysokiej bazy sprzed roku związane z programem 500+ (czerwiec ub. r. był pierwszym miesiącem, w którym zaobserwowano pozytywny wpływ programu 500+ na sprzedaż detaliczną - por. MAKROpuls z 19.07.2016) oraz Euro 2016.

Znalazły one odzwierciedlenie przede wszystkim w obniżeniu dynamiki sprzedaży w kategoriach "tekstylia, odzież, obuwie" (13,5% wobec 19,9%) oraz "meble, RTV, AGD" (2,5% r/r w czerwcu wobec 9,5% w maju). W całym II kw. sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się o 6,6% wobec wzrostu o 7,1% w I kw., co stanowi wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w II kw. obniżyło się do 4,2% r/r wobec 4,7% r/r w I kw. br.

Sumaryczny wpływ dzisiejszych danych jest w naszej ocenie neutralny dla złotego oraz cen polskich obligacji.

Jakub Olipra Ekonomista

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Dowiedz się więcej na temat: GUS

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »