Reklama

GUS podał ważne listopadowe dane z polskiej gospodarki - ceny produkcji (PPI) i dynamika produkcji sprzedanej przemysłu

Ceny produkcji przemysłowej w listopadzie 2021 r. wzrosły rdr o 13,2 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,0 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Produkcja przemysłowa w listopadzie 2021 r. wzrosła o 15,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 5,3 proc. (dane znacząco pobiły skrajnie optymistyczne prognozy).

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w listopadzie wzrosły o 13,0 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,0 proc.

Poniżej tabela ze szczegółami:

Produkcja przemysłowa w listopadzie 2021 r. wzrosła o 15,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 5,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w listopadzie rdr o 8,6 proc., a mdm spadku o 1,2 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w listopadzie wzrosła rdr o 15,2 proc., a mdm wzrosła o 6,5 proc.

Reklama

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w listopadzie i październiku 2021 r.:

Silne odbicie produkcji w listopadzie. Przełom roku może być słabszy przez pandemię

-         Produkcja przemysłowa w listopadzie wzrosła o 15,2 proc. r/r, znacznie mocniej niż miesiąc wcześniej (7,8 proc. r/r), jak i od oczekiwań (8,7 proc. r/r). To przede wszystkim zasługa bardzo mocnego przetwórstwa przemysłowego (wzrost o 13,0 proc. r/r, wobec 5,5 proc. r/r miesiąc wcześniej). Solidnie rośnie również górnictwo (w porównaniu do historycznych odczytów), ale także sektory wytwarzające energię, gaz i wodę. 

-         Poprawa dotyczyła większości branż przetwórczych. Widać tu m.in. efekty mniejszych zaburzeń w łańcuchach dostaw - produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep w listopadzie wzrosła o 1,4%r/r, wobec spadku aż o 19,5 proc. r/r miesiąc wcześniej. Podobnie produkcja urządzeń elektrycznych wzrosła o 11,2 proc. r/r, wobec spadku o 3,1 proc. r/r miesiąc wcześniej. Na spadek problemów z dostępnością komponentów wskazywało złagodzenie restrykcji sanitarnych w Azji w wrześniu i październiku, pozytywne efekty poprawy w łańcuchach dostaw pokazały już dane z europejskiego przemyśle (zwłaszcza niemieckiego), gdzie nastąpiło ożywienie mimo obecnej fali pandemii. W danych o krajowej produkcji widać też duży wpływ popytu wewnętrznego. Silnie wzrosła produkcja odzieży (10,1 proc. r/r), czy artykułów spożywczych (10,8 proc. r/r).

-         W porównaniu z historycznymi odczytami lepiej radzi sobie również górnictwo. Dynamika podniosła się  do 4,0 proc. r/r z 2,4 proc. r/r miesiąc wcześniej. Historycznie to dosyć wysoki wynik, co odzwierciedla silny popyt na węgiel przy drożejącym gazie.

-         Utrzymała się także bardzo wysoka dynamika w sektorze wytwarzanie energii, gazu i wody. W sytuacji kiedy ceny gazu na rynkach europejskich skoczyły pięciokrotnie poprawiło się zapewne wydobycie polskiego gazu, a także produkcja energii z węgla, w czasie kiedy koszt prądu z gazu mocno skoczył. Energia z węgla, mimo wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, jest tańsza niż wytwarzana z gazu ziemnego (ale wciąż prąd z węgla jest droższy z niż z OZE).

-         Obawiamy się jednak, że silne odbicie w przemyśle może okazać się nietrwałe. W odpowiedzi na nowy wariant koronawirusa w Azji ponownie zaostrzane są restrykcje sanitarne. Oznacza to, że szereg branż, jak np. motoryzacja, znów może mieć większe problemy z dostępnością komponentów. Nasilenie się pandemii pod koniec roku w Polsce może też wyhamować silny popyt wewnętrzny.

-         Struktura danych sugeruje dużą presję cenową. Z jednej strony widać silny popyt, zarówno z kraju, jak i zagranicy. Produkcję mogą jednak znów ograniczać niedobory komponentów, co skłania do podnoszenia cen. Firmy są też w stanie przerzucać na odbiorców rosnące koszty, co pokazują m.in. badania ankietowe PMI.

-         Dane o produkcji za październik i listopad wspierają naszą prognozą wzrostu PKB za cały 2021 rok na poziomie 5.4%r/r, widzimy spore szanse, że wzrost PKB może być nawet wyższy.

-         Dzisiejsze dane jak i wysokie piątkowe podwyżki cen gazu i prądu w taryfach URE są argumentem za dalszymi podwyżkami do poziomu 4-4.5 proc., docelowa stopa zostanie osiągnięta na przełomie 2022-2023.

Rafał Benecki, Piotr Popławski, Leszek Kąsek, ING Bank Śląski

PIE: W IV kwartale wzrost przemysłu będzie dwucyfrowy

Wzrost przemysłu w IV kwartale będzie dwucyfrowy - prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny, komentując dane GUS. Wyniki sektora napędza silny popyt konsumpcyjny w kraju i w Niemczech; braki półprzewodników wciąż są poważną barierą dla motoryzacji - dodaje.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek, że produkcja przemysłowa w listopadzie 2021 r. wzrosła o 15,2 proc. rdr, a wobec poprzedniego miesiąca wzrosła o 5,3 proc.

"Dynamika produkcji przemysłowej kosmicznie wzrosła w listopadzie z 7,8 do 15,2 proc. r/r - tj. istotnie powyżej mediany rynkowych prognoz (8,5 proc.). GUS informuje, że najlepsze wyniki odnotowały branże eksportowe - sektor chemiczny (28,6 proc.), metalowa (26,7 proc.) oraz maszynowa (20,4 proc.)" - zwrócili uwagę analitycy PIE w poniedziałkowym komentarzu.

Ich zdaniem, niedobór półprzewodników powodują ograniczenie aktywności w sektorze motoryzacyjnym. Jednak skala przestojów w Polsce maleje - produkcja aut wzrosła względem października o 32,9 proc.

PIE podkreśla, że załamanie sektora motoryzacyjnego wciąż jest odczuwalne na rynkach globalnych. Czeskie fabryki Skody pracują z około 50-proc. wydajnością. Z kolei Volkswagen wstrzymał wbrew oczekiwaniom produkcję w swojej największej fabryce w Emden do 10 stycznia z uwagi na niedobór półprzewodników.

"W konsekwencji wyraźnie spadnie liczba zamówień na polskie podzespoły. Rodzime zakłady w Poznaniu i we Wrześni wciąż pracują w niepełnym wymiarze godzin. Brak półprzewodników dotyka większości firm motoryzacyjnych w Europie. Prawie połowa przedsiębiorstw (48,4 proc.) wskazuje braki części jako barierę dla dalszego wzrostu działalności - to najwyższy odsetek w historii badania. Niedobory komponentów prawdopodobnie będą odczuwalne przez cały przyszły rok" - wskazał PIE.

Analitycy oczekują jedynie niewielkiego spowolnienia przemysłu. Zwrócili uwagę, że w odróżnieniu od innych państw regionu, struktura przemysłu jest bardzo zróżnicowana. Dodatkowo, w ich ocenie, dużym wsparciem jest wysoki popyt - badania koniunktury wskazują na rosnącą liczbę zamówień w kraju i zza granicy. "Podobny obraz przedstawia Miesięczny Indeks Koniunktury PIE i BGK. Osłabienie obserwujemy jedynie wśród małych firm o niższej produktywności. Eksporterzy skorzystają na dobrych wynikach przemysłu oraz wysokim popycie konsumpcyjny w strefie euro - polskie firmy dostarczają liczne dobra i półprodukty do Niemiec czy Francji" - podał Instytut.

Wskazano, że indeks cen producenta PPI wzrósł z 11,8 do 13,2 proc. r/r, tj. znacznie powyżej oczekiwań rynkowych (12,9 proc.). Ceny rosną dynamicznie we wszystkich głównych sekcjach przemysłu. Największe wzrosty obserwujemy w branży górniczej i przetwórstwie przemysłowym. Indeks PPI prawdopodobnie utrzyma się na wysokim poziomie w pierwszym kwartale 2022 roku.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w XI wzrosły w ujęciu rdr o 21,5 proc. - GUS

W listopadzie 2021 r. ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego wzrosły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 21,5 proc., po wzroście o 15,6 proc. w październiku - podał Główny Urząd Statystyczny.

W stosunku do października ceny wzrosły o 5,5 proc.

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

22 listopada informowaliśmy: Ceny producentów podbiją inflację, wyniki produkcji lepsze od prognoz

Wyniki produkcji przemysłowej w październiku okazały się lepsze od prognoz ekonomistów. Negatywnym zaskoczeniem są z kolei ceny producentów, które wzrosły najmocniej od 24 lat. Produkcja przemysłowa w październiku rdr wzrosła o 7,8 proc., a ceny produkcji o 11,8 proc. Produkcja przemysłowa w październiku 2021 r. wzrosła o 7,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 2,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w październiku rdr o 5,2 proc., a mdm spadku o 0,6 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w październiku wzrosła rdr o 9,8 proc., a mdm wzrosła o 2,0 proc.

Ceny produkcji przemysłowej w październiku 2021 r. wzrosły rdr o 11,8 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w październiku wzrosły o 10,8 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,1 proc.

W listopadzie w większości obszarów wskaźniki koniunktury na poziomie niższym niż w październiku - podał Główny Urząd Statystyczny.
Najlepiej i jednocześnie korzystnie koniunkturę oceniają jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja, natomiast najbardziej pesymistycznie - podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 10,5 - niższym od notowanego w październiku (minus 6,3).

BUDOWNICTWO
W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 11,9 - niższym od notowanego w październiku (minus 9,4).

HANDEL HURTOWY
W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 0,1 - niższym niż przed miesiącem (plus 2,6).

HANDEL DETALICZNY
W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 3,4 - niższym niż w październiku (minus 1,2).

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 2,2 - zbliżonym do notowanego w ubiegłym miesiącu (plus 2,7).

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w listopadzie na poziomie minus 17,0 wobec minus 12,3 przed miesiącem. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 20,8) niż jednostki gastronomiczne (minus 14,3).

INFORMACJA I KOMUNIKACJA
W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 13,9 - niższym niż przed miesiącem (plus 16,8).

FINANSE I UBEZPIECZENIA
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w listopadzie na poziomie plus 15,1 - wyższym od notowanego w październiku (plus 13,3).

OPINIE

Ekonomiści Credit Agricole podwyższyli swoją prognozę średniorocznej inflacji w Polsce w 2022 r. do 5,8 proc. z 5,5 proc. - wynika z poniedziałkowego raportu banku. Ekonomiści zaznaczyli, że obecne osłabienie PLN jest czynnikiem proinflacyjnym i sygnalizuje ryzyko w górę dla prognozy.

"Prognozujemy, że inflacja ukształtuje się przeciętnie na poziomie 4,9 proc. rdr w br. (bez zmian) i wyniesie 5,8 proc. przeciętnie w 2022 r. (wcześniej 5,5 proc.). Obserwowane obecnie osłabienie złotego jest czynnikiem proinflacyjnym, sygnalizującym ryzyko w górę dla naszej zrewidowanej prognozy inflacji" - napisano.
"Rewizja wynika głównie z uwzględnienia niespodzianki inflacyjnej odnotowanej w październiku, w wyniku czego podniósł się punkt startowy, a w rezultacie również cała ścieżka inflacji bazowej" - dodano. W październiku inflacja CPI wzrosła o 6,8 proc. rdr i o 1,1 proc. mdm. Inflacja bazowa wyniosła 4,5 proc.
Credit Agricole zrewidował też w górę swoją ścieżkę cen żywności.

"Obecnie oczekujemy, że dynamika cen w kategorii 'żywność i napoje bezalkoholowe' zmniejszy się w 2021 r. do 2,9 proc. rdr wobec 4,8 proc. w 2020 r., a w 2022 r. wzrośnie do 4,8 proc. rdr (odpowiednio 2,8 proc. i 4,4 proc. przed rewizją). Rewizja uwzględnia odnotowany w ostatnim czasie silny wzrost cen kontraktów terminowych na zboża i rośliny oleiste, który w kolejnych miesiącach będzie podbijał dynamikę cen w kategoriach 'pieczywo i produkty zbożowe' oraz 'oleje i tłuszcze'" - napisano.

"Do rewizji ścieżki cen żywności skłoniło nas również ostatnie wyraźne przyspieszenie wzrostu cen produktów mlecznych, będące konsekwencją pogarszającej się sytuacji popytowo-podażowej na tym rynku. Uważamy, że dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych osiągnie swoje maksimum lokalne w I kw. 2022 r. i w kolejnych kwartałach będzie kształtować się w łagodnym trendzie spadkowym. Naszym zdaniem, istnieje niskie prawdopodobieństwo, aby w całym horyzoncie prognozy spadła ona poniżej poziomu 3 proc. rdr" - dodano.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »