GUS podał wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2022 r.

Produkt Krajowy Brutto (PKB) w III kwartale 2022 roku wzrósł o 3,6 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 5,8 proc. rdr w II kwartale 2022 roku - wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że PKB w II kw. wzrósł o 3,5 proc. rdr. Rynek spodziewał się znacznie lepszych danych dotyczących wzrostu inwestycji i konsumpcji prywatnej.

Z danych GUS wynika także, że inwestycje w III kw. wzrosły o 2,0 proc. rdr, konsumpcja prywatna o 0,9 proc. rdr, zaś popyt krajowy o 3,1 proc. rdr.

Z konsensusu przeprowadzonego przez PAP Biznes wynika, że rynek oczekiwał wzrostu inwestycji o 4,5 proc. rdr, konsumpcji prywatnej o 2,4 proc. rdr i popytu krajowego o 3,1 proc. rdr.

Skala wpływu poszczególnych składowych na PKB w III kwartale 2022 roku:

Skala wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realny PKB (w pkt. proc.):

USD/PLN

4,4448 0,0239 0,54% akt.: 07.02.2023, 12:21
 • Kurs kupna 4,4430
 • Kurs sprzedaży 4,4465
 • Max 4,4433
 • Min 4,4161
 • Kurs średni 4,4448
 • Kurs odniesienia 4,4209
Zobacz również: NANOGROUP-PDA USD/GBP SEK/PLN

CHF/PLN

4,7971 0,0303 0,64% akt.: 07.02.2023, 12:21
 • Kurs kupna 4,7951
 • Kurs sprzedaży 4,7991
 • Max 4,7955
 • Min 4,7649
 • Kurs średni 4,7971
 • Kurs odniesienia 4,7668
Zobacz również: NANOGROUP-PDA USD/GBP SEK/PLN

EUR/PLN

4,7589 0,0151 0,32% akt.: 07.02.2023, 12:21
 • Kurs kupna 4,7571
 • Kurs sprzedaży 4,7606
 • Max 4,7571
 • Min 4,7413
 • Kurs średni 4,7589
 • Kurs odniesienia 4,7438
Zobacz również: NANOGROUP-PDA USD/GBP SEK/PLN

GUS podał nowe dane o PKB

Po wyraźnym spadku PKB w drugim kwartale (o 2,3 proc. kwartał do kwartału - był to najgorszy wynik w UE), trzeci kwartał przyniósł odbicie. W ujęciu kwartalnym gospodarka urosła realnie o 0,9 proc., co oznacza, że Polska uniknęła na razie technicznej recesji (dwa kwartały z rzędu spadków poziomu PKB - red.)

Reklama

PKB niewyrównany sezonowo w III kwartale 2022 r. zwiększył się realnie o 3,5 proc. rok do roku wobec wzrostu o 6,5 proc. w analogicznym okresie 2021 roku i wobec 5,8 proc. w II kw. tego roku.

Według szybkiego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 3. kwartale 2022 r. wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 0,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,4 proc. 

"Tempo wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale br., po wyraźnych oznakach już w drugim kwartale, uległo dalszemu wyhamowaniu. Na szczegółowe dane trzeba jeszcze kilka dni poczekać, niemniej jednak na bazie danych miesięcznych można szacować, że spowolniło zarówno tempo wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych, jak i inwestycji" - napisała w komentarzu Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. 

"Zapewne obniżył się także wkład zapasów we wzrost PKB. Przyspieszeniu natomiast mogła ulec w trzecim kwartale dynamika eksportu, ale jednocześnie import zapewne także przyspieszył (...), co ostatecznie przełożyło się na ujemny wkład salda zagranicznego do PKB" - dodała. 

Jej zdaniem, tempo wzrostu PKB w 2022 roku, ze względu na silne (i ostatnio jeszcze zrewidowane w górę) pierwsze półrocze, nawet mimo słabszego drugiego półrocza, osiągnie około 4.3 proc. W 2023 roku wyzwaniem może okazać się utrzymanie dynamiki PKB w okolicach 1.0 proc.

Ekonomiści: Perspektywy nadal są negatywne

Kumulacja dekoniunktury ma nastąpić dopiero na początku przyszłego roku. W I kw. 2023 przedstawiciele Santandera spodziewają się rocznej dynamiki PKB wyraźnie poniżej zera. Dodali, że w kilku krajach UE, dla których pojawiły się już wstępne odczyty za III kwartał, dominowały niewielkie wzrosty, licząc kwartał do kwartału, z wyjątkiem Czech i Austrii.

"Gdyby odczyt PKB okazał się rozczarowaniem, byłby wzmocnieniem argumentów RPP za zakończeniem cyklu podwyżek stóp (i odwrotnie - mocniejszy wzrost to potencjalnie większa trudność z wygaszeniem inflacji)" - ocenili ekonomiści Santandera.

Ekonomiści PKO Banku Polskiego natomiast wskazywali, że "wzrost PKB w ujęciu rocznym w III kw. 2022 r. najpewniej spowolnił do 3,3 proc. z 5,8 proc. w II kw." Jak ocenił Kamil Pastor dane z III kw. 2022 r. wskazują na hamowanie aktywności gospodarczej.

- Produkcja przemysłowa wzrosła o 9,3 proc. licząc rok do roku, w stosunku do 11,3 proc. w II kw. 2022 r., a sprzedaż detaliczna wyhamowała do 3,5 proc. licząc rok do roku, z 9,0 proc. w kwartale poprzednim. Hamowanie o mniejszej skali występowało również w sprzedaży hurtowej - przypomniał.

Stwierdził także, że o tym, czy będziemy mieli w Polsce recesję techniczną - czyli dwa kolejne kwartały spadku PKB, liczonego kwartał do kwartału - mogą zdecydować zapasy.

- Dużo zależy od tego, jak bardzo zmieniła się, będąca zazwyczaj w cieniu pozostałych składowa PKB, czyli zmiana zapasów, a ten czynnik jest trudny do prognozowania - powiedział Kamil Pastor. Jego zdaniem, "istnieje potencjał na niespodzianki w danych". 

- Szacujemy, że dynamika konsumpcji w III kw. 2022 r. wyhamowała do 1,6 proc. r/r z 6,4 proc. r/r w II kw., podobnie jak inwestycje (do 4,2 proc. r/r w stosunku do 7,1 proc. w II kw). Pozytywnie zaskoczyć może natomiast eksport netto za sprawą mocnych wyników zorientowanego eksportowo przemysłu (m.in. motoryzacji). W całym roku 2022 spodziewamy się wzrostu PKB na poziomie 4,4 proc. - powiedział ekonomista PKO BP. 

Czeka nas ostre hamowanie gospodarki. Projekcja NBP nie pozostawia złudzeń

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, dynamika PKB Polski w 2022 r. znajdzie się na poziomie 4,6 proc., w 2023 r. wyniesie 0,7 proc., w 2024 r. wyniesie 2,0 proc., a w 2025 r. znajdzie się na poziomie 3,1 proc.

"Projekcja wskazuje, że w I kw. przyszłego roku wzrost wejdzie w ujemne terytoria (-0,8 proc. r/r). Niższa ścieżka to w dużej mierze wynik niższej prognozowanej akumulacji brutto (tu rolę odgrywają nie inwestycje co zapasy). Najbliższe 2 lata to czas z relatywnie niskimi dynamikami zarówno konsumpcji prywatnej (średnie dla 2023 i 2024 to odpowiednio 0,8 proc. i 0,9 proc. r/r) jak i inwestycji (średnie -0,6 proc. i 1,2 proc. r/r). Listopadowa runda projekcji zbiegła do naszych" - napisali w komentarzu ekonomiści mBanku.

Bank ING: Wzrost PKB w tym roku będzie zbliżony do 5 proc., a w przyszłym spowolni do ok. 1 proc.

Uważamy, że w tym roku wzrost PKB będzie zbliżony do 5 proc. r/r - głównie za sprawą mocnej I połowy 2022 r., a w 2023 tempo PKB spowolni do około 1 proc. r/r - stwierdzili ekonomiści Banku ING w środowym komentarzu do danych GUS.

W środę Główny Urząd Statystyczny podał dane o wzroście PKB w III kw. Według informacji GUS, Produkt Krajowy Brutto w III kw. 2022 r. wzrósł o 3,6 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 5,8 proc. rdr w II kw. 2022 r. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że PKB w II kw. wzrósł o 3,5 proc. rdr. Ekonomiści Banku ING w swoim komentarzu do danych GUS wskazali, że tempo wzrostu PKB spowolniło.

"To efekt znacząco niższego wkładu ze strony konsumpcji prywatnej (0,5 pp. wobec 3,6 pp. w II kw. 2002 r.). W ujęciu r/r dynamika konsumpcji prywatnej spadła z 6,4 proc. w II kw. 2022 do zaledwie 0,9 proc. w III kw. 2022 r. Powodem jest wysoki wzrost inflacji, który od maja niemal nieprzerwanie przewyższa wzrost płac. Nie zmieni się to w I połowie 2023 i jest jednym z głównych powodów oczekiwanego przez nas spowolnienia na przyszły rok. Dokładają się do tego ogólnie gorsze nastroje gospodarstw domowych, które ograniczają popyt na dobra trwałe" - stwierdzili ekonomiści ING.

Dodali, że dane GUS pokazały nadspodziewanie wysoki wkład zmiany stanu zapasów (2,2 pp wobec 1,8 pp. w II kw. 2022). Ich zdaniem oznacza to, że firmy zostały zaskoczone niskim popytem i nie były w stanie na czas dostosować produkcji albo z przezorności zwiększyły stan zapasów w obliczu niedoborów podażowych i przyśpieszającej inflacji.

"Relatywnie słabo wypadły natomiast same inwestycje (dodając tylko 0,3 pp. do wzrostu PKB, wobec 1 pp kwartał wcześniej). Jest to częściowo związane z trudną sytuacją budownictwa. Prace związane z inwestycjami infrastrukturalnymi ucierpiały przez brak środków z KPO czy silny wzrost kosztów robót, który skłaniał firmy do schodzenia z placów budowy i utrudniał rozstrzyganie przetargów. Budownictwo mieszkaniowe mierzy się natomiast z załamaniem popytu, m.in. w związku ze wzrostem stóp procentowych i załamaniem kredytu hipotecznego. W ujęciu r/r dynamika inwestycji spadła z 6,6 proc. do 2 proc" - czytamy w komentarzu.

Analitycy ING dodali, że poprawił się wkład eksportu netto do PKB (z -0,7 pp. do +0,6 pp.). Stwierdzili, od kilku kwartałów wzrost importu spowalnia, natomiast od II kw. 2022 r. zaczął przyśpieszać eksport w kontekście osłabienia popytu wewnętrznego oraz osłabienia złotego.

"Ogólny obraz koniunktury w III kw. 2022 jest słaby, mimo ogólnie dość wysokiego wzrostu PKB w ujęciu rocznym oraz przyśpieszenia wzrostu PKB w ujęciu odsezonowanym do 1 proc. kw/kw w III kw. 2022 r. To przyśpieszenie traktujemy jako odreagowanie po mocnym spadku o 2,3 proc. kw./kw. w II kw 2022 Znaczące spowolnienie popytu konsumpcyjnego słabo rokuje na przełom roku, firmy raczej będą dążyć do korekty stanu zapasów przy wyhamowaniu wzrostów cen. Nadal uważamy, że w tym roku wzrost PKB będzie zbliżony do 5 proc. r/r (głównie za sprawą mocnej I poł 2022), w 2023 tempo PKB spowolni do około 1 proc. r/r" - stwierdzono w komentarzu. 

BIZNES INTERIA na Facebooku i jesteś na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami

PAP
Dowiedz się więcej na temat: PKB Polski | GUS

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »