Z Orbisem już nie pojedziesz

Polskie Biuro Podróży Orbis złożyło do warszawskiego sądu rejonowego wniosek o ogłoszenie upadłości - poinformował w środę zarząd spółki. Poza granicami kraju jest 1064 klientów biura: w Grecji, Turcji, Hiszpanii i na Malcie. Firma ma ubezpieczenie na ponad 6 mln zł.

Z komunikatu firmy wynika, że przyczyną złożenia wniosku o upadłość jest decyzja głównego udziałowca, Funduszu Enterprise Investors, o niedofinansowaniu spółki. "Na skutek braku możliwości kontynuowania działalności operacyjnej zarząd PBP Orbis był zmuszony do złożenia w dniu 28 września do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosku o ogłoszenie upadłości spółki" - napisano w komunikacie. "Do samego końca zarząd PBP Orbis próbował uratować spółkę wdrażając plan restrukturyzacji oraz aktywnie poszukując nowego inwestora" - dodano.

Reklama

Na swoich stronach internetowych biuro podaje, że wszystkie bilety zarezerwowane i wystawione przez Orbis do 28 września powinny być honorowane przez przewoźników. Rezerwacje hotelowe mogą jednak nie być uznawane. Orbis prosi o kontakt z przewoźnikami osoby, które dokonały wstępnej rezerwacji, ale jeszcze nie opłaciły biletu za przewóz czy przelot.

Wszystkie imprezy turystyczne zaplanowane od 29 września są anulowane.

Orbis ma gwarancję ubezpieczeniową na kwotę ponad 6 mln zł w towarzystwie ubezpieczeniowym Signal Iduna. W pierwszej kolejności pieniądze te zostaną przeznaczone na ściągnięcie turystów do Polski, reszta na zwrot wpłaconych zaliczek.

Orbis to najstarsze polskie biuro podróży; powstało w 1920 r. we Lwowie. Z informacji zamieszczonych w Wikipedii wynika, że osiem lat później Orbis uzyskał status narodowego biura podróży, a w 1933 roku, po zakupie jego akcji przez państwowy bank PKO, siedziba spółki została przeniesiona do Warszawy. Wówczas powstał też znak handlowy Orbisu.

W 1991 r. Przedsiębiorstwo Państwowe Orbis przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W lipcu 1993 r. z dotychczasowej struktury wyodrębnione zostały dwie spółki: Orbis Travel (czyli PBP Orbis) oraz Orbis Transport, w których Orbis S.A. posiadał większościowe udziały.

Na początku 2010 r. fundusz Enterprise Investors przejął od Orbis S.A. wszystkie należące do niego 95,08 proc. udziałów spółki. Fundusz zapewniał wówczas, że chce dokończyć zaczętą w 2007 r. restrukturyzację firmy.

-----

Dzisiaj o godz. 12.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w˙Warszawie odbędzie się briefing prasowy dotyczący PBP Orbis Sp.˙z˙o.o.

Orbis zbankrutował! Dołącz do dyskusji

2 tys. osób nie wyjedzie

Około 2 tys. klientów Polskiego Biura Podróży Orbis nie wyjedzie na wykupione wycieczki z powodu wniosku o ogłoszenie upadłości tej firmy - poinformował w środę PAP prezes Polskiej Izby Turystyki Jan Korsak. - W tej chwili jest około 2 tys. poszkodowanych, którzy przedpłacili i na razie nie wyjadą. Dodatkowo ponad tysiąc osób przebywa poza granicami Polski - powiedział. Dodał, że nie wszyscy turyści przebywający za granicą mają opłacony pobyt w hotelach.

- Firma nie informowała PIT o swoich problemach. My nie mamy też odpowiednich regulacji, które by nam pozwoliły na sprawdzanie kondycji finansowej danego biura podróży - zaznaczył prezes. Wskazał jednak, że można było przewidywać, iż ten rok nie będzie łatwy dla biur podróży. Wpływ na to miał m.in. kryzys ekonomiczny, który przełożył się również na branżę turystyczną.

Partnerzy poinformowani

- Poinformowaliśmy naszych partnerów biznesowych, w tym hotele, o sytuacji firmy i o tym, że mamy gwarancję ubezpieczeniową na ponad 6 mln zł - powiedział PAP w środę Michał Olbrychowski z biura prasowego Polskiego Biura Podróży Orbis. - Jesteśmy w kontakcie z naszymi wieloletnimi partnerami i mamy nadzieję, że podejdą odpowiedzialnie do tej sytuacji - powiedział PAP Olbrychowski. Dodał, że z gwarancji ubezpieczeniowej zostaną pokryte wszystkie koszty związane z powrotem klientów biura do Polski oraz niezbędnymi noclegami.

Pytany o powody złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powiedział, że bezpośrednią przyczyną jest fakt, że większościowy udziałowiec firmy Enterprise Investors zdecydował o niedofinansowaniu spółki. - Zarząd PBP Orbis został poinformowany o tym 14 września tego roku. Niestety nie znamy powodów tej decyzji - powiedział Olbrychowski. Dodał, że dalsze losy biura zależą od decyzji sądu.

Grupa Orbis może stracić w wyniku upadłości PBP Orbis max. 13,64 mln zł

Grupa Orbis może potencjalnie stracić do 13,64 mln zł w wyniku upadłości Polskiego Biura Podróży Orbis, którego właścicielem jest fundusz Enterprise Investors - poinformował Orbis w komunikacie.

"Pomimo faktu, że spółka ta (Polskie Biuro Podróży Orbis - przyp. PAP) nie wchodzi w skład grupy kapitałowej Orbis, ze względów na łączące Orbis S.A. z tą spółką umowy pożyczek w wysokości 7,64 mln PLN oraz ze względu na udzielone poręczenie do wysokości 6 mln PLN dla gwarancji turystycznej, łączna maksymalna wysokość potencjalnych ryzyk związanych z ewentualną upadłością Polskiego Biura Podróży Orbis Sp. z o.o. (nowa nazwa uchwalona przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 8 września br. to Polskie Biuro Podróży Traveltime Sp. z o.o.) zamyka się w kwocie 13,64 mln PLN" - napisano w komunikacie Orbisu.

Orbis dodał, że podjął decyzję o rozwiązaniu, ze skutkiem natychmiastowym, umowy licencyjnej zawartej z PBP Orbis, na podstawie której spółka ta korzystała za znaku "Orbis Travel". "Robimy to dla ochrony marki Orbis. Nie chcemy, by była ona kojarzona z nienależącą do nas firmą i jej zobowiązaniami" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Ireneusz Węgłowski, wiceprezes Orbisu. Zaznaczył, że Orbis był gotowy pomóc touroperatorowi, zadeklarował np. dodatkowe środki finansowe w postaci gotówki oraz umorzenie części zobowiązań. Warunkiem było to, żeby właściciel, czyli Enterprise Investors również zainwestował w spółkę, ale fundusz tego nie zrobił.

Od marca Grupa Orbis nie jest właścicielem biura podróży.

Central European Tour Operator SARL, spółka zależna Polish Enterprise Fund VI, LP należącego do grupy kapitałowej Enterprise Investors, kupiła w styczniu od Orbisu 47 proc. udziałów Polskiego Biura Podróży Orbis. Pozostałe 48,1 proc. fundusz nabył w marcu, po uzyskaniu zgody UOKiK.

Sprawdź bieżące notowania Orbisu na warszawskiej giełdzie

-----

Komunikat spółki

Zarząd PBP Travel Time (dawniej PBP Orbis) złożył wniosek o postawienie firmy w stan upadłości. Jest to wynikiem decyzji właściciela - grupy Enterprise Investors o niefinansowaniu biura podróży. W konsekwencji, ORBIS S.A. odbiera spółce z grupy Enterprise Investors licencję na posługiwanie się marką Orbis Travel.

"Jesteśmy rozczarowani postawą funduszu z grupy EI" - mówi wiceprezes ORBIS S.A. Ireneusz Węgłowski. Enterprise Investors powiadomił 14 września o niefinansowaniu zakupionej w I kwartale tego roku spółki PBP Travel Time (dawniej PBP Orbis), która działa na rynku pod znaną marką Orbis Travel. Podejmując tę decyzję fundusz nie uwzględnił oferowanego przez ORBIS S.A. pakietu pomocowego dla biura podróży. "Podczas trwających wiele tygodni rozmów wykazaliśmy maksimum dobrej woli, by pomóc spółce. Zadeklarowaliśmy na przykład dodatkowe środki finansowe w postaci gotówki oraz umorzenie części zobowiązań w stosunku do ORBIS S.A." - mówi Węgłowski. Warunkiem było to, żeby właściciel również zainwestował w spółkę. Fundusz tego nie zrobił.

W ciągu ostatnich 2 tygodni zarząd PBP Travel Time (dawniej PBP Orbis) podejmował intensywne wysiłki, by znaleźć nowego inwestora. "Mimo że nie jesteśmy już właścicielem biura podróży staraliśmy się w miarę możliwości pomóc w tych działaniach. Niestety zakończyły się one fiaskiem" - mówi wiceprezes Węgłowski. W związku z tym ORBIS S.A. zdecydował się wypowiedzieć w trybie natychmiastowym umowę licencyjną uprawniającą do posługiwania się marką "Orbis Travel". "Robimy to dla ochrony marki Orbis. Nie chcemy, by była ona kojarzona z nienależącą do nas firmą i jej zobowiązaniami" - dodaje Węgłowski.

ORBIS S.A. od marca br. nie jest już właścicielem Orbis Travel. Sprzedał wszystkie udziały (95,08%) CETO - spółce zależnej Enterprise Investors, jednego z najbardziej znaczących funduszy inwestycyjnych w Polsce. ORBIS S.A. podjął taką decyzję po tym, jak w 2009 roku podjął kolejne kroki zmierzające do silniejszej koncentracji na działalności hotelarskiej. O wyborze inwestora zdecydowały także zapewnienia Enterprise Investors, iż dzięki współpracy z posiadanym już przez fundusz litewskim biurem podróży Novaturas, Orbis Travel zwiększy swoją efektywność. Jednocześnie zawarto wówczas umowę licencyjną dotyczącą znaku towarowego "Orbis Travel", na mocy której nowy właściciel mógł prowadzić działalność pod tą znaną marką.

Węgłowski potwierdza, że upadłość biura podróży nie tworzy zagrożenia dla sytuacji finansowej ORBIS S.A. "Łączna wysokość ryzyk związanych z upadłością PBP Travel Time zamyka się w kwocie 13,6 mln złotych, co wynika z pożyczek oraz gwarancji z tytułu obowiązkowego dla biur podróży ubezpieczenia turystycznego udzielonych dawniej przez ORBIS S.A. temu podmiotowi" - wyjaśnia.

"Dodatkowo pragnę bardzo wyraźnie podkreślić - ORBIS S.A. od pół roku nie jest już właścicielem biura podróży działającego pod marką "Orbis Travel", dlatego wyłączną odpowiedzialność za bezpieczny powrót do domu klientów, a także za rozwiązanie kwestii wycieczek, biletów i wszelkich zakupionych dotychczas imprez ponosi PBP Travel Time i jej właściciel CETO. Dotyczy to również organizacji pobytu gości międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, który rozpocznie się za kilka dni w Warszawie." - mówi Ireneusz Węgłowski.

Chronologia wydarzeń

 • wrzesień 2009 - ORBIS S.A. podejmuje decyzję o sprzedaży spółki zależnej PBP Orbis znanej na rynku pod marką Orbis Travel
 • 22 września 2009 - pierwsze rozmowy z funduszem Enterprise Investors nt. ewentualnej sprzedaży spółki PBP Orbis
 • listopad-grudzień 2009 - dwa badania (due diligence) PBP Orbis przez fundusz Enterprise Investors
 • 6 stycznia 2010 - zawarcie transakcji kupna udziałów w PBP Orbis przez spółkę należącą do Enterprise Investors
 • od 7 stycznia 2010 - przedstawiciele Enterprise Investors we władzach PBP Orbis
 • 29 marca 2010 - po udzieleniu zgody przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta finalizacja transakcji
 • koniec lipca 2010 - Fundusz Enterprise Investors zwraca się do ORBIS S.A. o rozpoczęcie rozmów na temat pakietu pomocowego dla PBP Orbis
 • 8 września 2010 - Zgromadzenie Wspólników PBP Orbis podejmuje decyzję o zmianie nazwy spółki na PBP Travel Time
 • 14 września 2010 - Fundusz Enterprise Investors informuje, że nie będzie inwestował w biuro podróży
 • 28 września 2010 - wobec nieznalezienia nowego inwestora, zarząd PBP Travel Time składa wniosek o ogłoszenie upadłości
 • 29 września 2010 - ORBIS S.A. podejmuje decyzję o rozwiązaniu w trybie natychmiastowym umowy licencji znaku "Orbis Travel" dla PBP Travel Time.
INTERIA.PL/PAP
Dowiedz się więcej na temat: biuro podróży | firma | upadłości | orbis | biuro | firmy | właściciel | upadłość | Polskie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »