Reklama

Założenia do budżetu trafiły do Komisji Trójstronnej

W piątek przesłano do Komisji Trójstronnej założenia do przyszłorocznego budżetu, a także propozycje płacy minimalnej i waloryzacji rent i emerytur w 2013 r., które we wtorek przyjął rząd - poinformowały PAP służby prasowe resortów finansów i pracy.

Na ostatnim posiedzeniu rząd przyjął m.in. założenia do projektu budżetu na 2013 r. i informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu budżetu, a także propozycje dotyczące: wysokości minimalnego wynagrodzenia; zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent; średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2013 r.

Reklama

Zgodnie z informacją z biur prasowych ministerstwa finansów i resortu pracy propozycje te w piątek przekazano do zaopiniowania Komisji Trójstronnej.

Rząd planuje, że wzrost PKB w 2013 r. wyniesie 2,9 proc., a wzrost cen towarów i usług, czyli inflacja - 2,7 proc. Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 r. powinien wynieść 5,6 proc., a w sektorze przedsiębiorstw - 5,7 proc. Przyjęto ponadto, że rejestrowane bezrobocie w przyszłym roku wyniesie 12,4 proc.

Założono także spadek udziału inwestycji publicznych w PKB w 2013 r. do 3,9 proc. (w 2011 r. było to - 5,8 proc., w 2012 r. - 5,2 proc.).

Ponadto rząd prognozuje, że w 2013 r. poziom przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej wyniesie 9 mln 982 tys. osób, a zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej - 542 tys. 116 osób. Nie przewidziano wzrostu płac w budżetówce.

Jednocześnie rząd zaproponował we wtorek, aby płaca minimalna w 2013 r. wzrosła z 1500 zł do 1600 zł, jak chce ministerstwo pracy. Przyjęto także propozycje powrotu w 2013 r. do procentowej waloryzacji rent i emerytur (w br. wprowadzono jednorazowo kwotową waloryzację tych świadczeń) o wskaźnik wynoszący 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w br.

Według ustawy o Komisji Trójstronnej do 15 czerwca rząd przedstawia Komisji założenia projektu budżetu państwa na rok następny. Związki i pracodawcy mają do 20 lipca czas na zajęcie wspólnego stanowiska w tej sprawie. Przy braku stanowiska każda ze stron zajmuje stanowisko do 25 lipca, ewentualnie do końca lipca może je przedstawić osobno.

Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej mówi, że do 20 lipca Komisja powinna uzgodnić wysokość średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny. Jeżeli zrobi to, rząd musi uwzględnić porozumienie w projekcie budżetu.

Jeżeli wspólnego stanowiska nie będzie do 20 lipca, rząd przyjmie do projektu budżetu własną propozycję ze wskaźnikiem nie niższym od przedstawionego Komisji.

Natomiast ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje, że Komisja Trójstronna powinna do 15 lipca uzgodnić wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny. Jeżeli nie zrobi tego, rząd - do 15 września - ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia w drodze rozporządzenia. Wielkość ta nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia zaproponowanego wcześniej Komisji.

Zgodnie z kalendarium prac Komisji Trójstronnej, umieszczonym na stronie internetowej Komisji, we wtorek zespół ds. ubezpieczeń społecznych KT oraz zespół ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych zajmą się propozycją dotyczącą wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.

Deficyt budżetu państwa po maju 2012 roku wyniósł 27.029,4 mln zł, co daje 77,2 proc. deficytu planowanego na poziomie około 35 mld zł - podało w piątek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Wydatki państwa wyniosły 140.530,7 mln zł, czyli 42,7 proc. kwoty 328.765,7 mln zł planowanej na 2012 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 113.501,3 mln zł, czyli 38,6 proc. planu rocznego wynoszącego 293.766,1 mln zł.

plan wykonanie wykonanie

na 2012 rok w mln zł w proc.

.

.

DOCHODY 293 766,1 113 501,3 38,6

podatkowe 264 803,0 104 666,7 39,5

podatki pośrednie 196 118,0 76 328,0 38,9

w tym

podatek akcyzowy 62 600,0 23 922,5 38,2

CIT 26 635,0 12 819,9* 48,1

PIT 40 250,0 15 467,5* 38,4

.

dochody niepodatkowe 27 125,2 8 343,1 30,8

w tym cło 1 830,0 836,0 45,7

środki z UE 1 837,9 491,5 26,7

w tym:

Wspólna Polityka

Rolna i Rybacka 230,1 58,4 25,4

fundusze

strukturalne i inne 1 607,8 433,1 26,9

.

WYDATKI 328 765,7 140 530,7 42,7

obsługa długu

krajowego 32 226,0 11 577,5 35,9

obsługa długu

zagranicznego 10 770,0 6 946,4 64,5

rozliczenia

z budżetem ogólnym

UE z tyt. środków

własnych 16 146,2 9 939,8 61,6

dotacja dla funduszu

emerytalno-rent. 15 244,9 6 228,2 40,9

dotacje dla FUS 39 939,3 20 278,5 50,8

subwencja dla

samorządów 50 217,8 25 421,9** 50,6

.

DEFICYT/NADWYŻKA -34 999,6 -27 029,4 77,2

.

Środki na finans. -4 533,9 -973,2 21,5

budżetu środków UE

.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

DEFICYTU 39 533,5 28 002,6 70,8

.

krajowe 21 948,4 14 293,7 65,1

.

bony 5 249,4 -296,6 -

obligacje 22 952,1 20 153,4 87,8

środki z '11 5 000,0 5 218,9 104,4

pożyczki udzielone -393,3 8,9 -

zarządzanie

płynnością sektora -200,0 3 595,2 -

pozostałe przychody

i rozchody - 0,0 -

przychody z prywat. 10 000,0 3 137,7 31,4

rozdysponowanie

przychodów z prywat.-15 553,7 -5 538,3 35,6

w tym OFE -9 140,3 -3 525,6 38,6

Prefinansowanie

z UE -106,1 339,2 -

lokata - 15 252,6 -

środki na centralnym

rachunku bieżącym 5 000,0 -2 927,9 -

budżetu państwa

.

zagraniczne 17 585,1 13 708,9 78,0

.

* zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za maj - zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 80 poz. 526 z późn.zm.) - w wysokości ok. 2.330,0 mln zł.

** część oświatowa subwencji ogólnej za maj wynosi 2 968 mln zł.

Dowiedz się więcej na temat: komisja' | R. | budżet | 'Wtorek' | 2013 | Rent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »