Co warto wiedzieć sporządzając PIT-11?

Do sporządzenia informacji PIT-11 zobowiązany jest płatnik. Wykazuje w niej przede wszystkim wysokość przychodów z poszczególnych źródeł uzyskanych przez podatnika, zastosowane koszty uzyskania przychodów oraz osiągnięty dochód. Ponadto w informacji tej zobowiązany jest do wykazania zaliczek na podatek dochodowy pobranych w ciągu roku, jak również potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Z uwagi na to, że przepisy podatkowe nie regulują wprost wszystkich sytuacji możliwych do wystąpienia w praktyce, sporządzanie PIT-11 ciągle przysparza płatnikom problemów.


Jeden z pracowników był zatrudniony w naszym zakładzie pracy od stycznia do maja 2009 r. Jednak dopiero 16 października otrzymał zaległą premię. Czy w sporządzanej dla niego informacji PIT-11 powinnam wpisać okres od 1.01.2009 r. do 30.05.2009 r., czy do 31.10.2009 r.?

Wielu płatników sporządzających PIT-11 ma wątpliwości przy wypełnianiu pozycji związanej z okresem, za jaki jest on składany. Wynika to z faktu, że zarówno ustawa o pdof, jak i objaśnienia zawarte w informacji PIT-11 nie zawierają wskazówek pozwalających ustalić zasady, którymi należy się kierować, oznaczając początek i koniec okresu objętego informacją.

Reklama

Moim zdaniem w przypadkach, w których podatnik pozostawał w stosunku pracy przez cały rok, datę początkową wyznacza pierwszy dzień danego roku, a końcową - ostatni dzień tego roku. Natomiast w sytuacji, gdy z podatnikiem podpisano umowę o pracę w trakcie roku, datę początkową wyznacza pierwszy dzień świadczenia pracy.

W przypadku gdy do rozwiązania umowy z podatnikiem dochodzi w trakcie roku, jeżeli po dniu ustania stosunku pracy nie otrzymał on żadnych przychodów, datę końcową informacji PIT-11 wyznacza dzień rozwiązania umowy. Z kolei jeśli podatnik po dniu ustania stosunku pracy otrzymał od płatnika jakiekolwiek przychody, datą końcową PIT-11 jest dzień ostatniej wypłaty w danym roku.

Wobec powyższego Czytelniczka sporządzając PIT-11 dla pracownika, o którym mowa w pytaniu, powinna w nim wskazać jako okres objęty informacją daty od 1.01.2009 r. do 16.10.2009 r.


W marcu 2009 r. z ZFŚS wypłaciliśmy pracownikom świadczenia pieniężne. W zależności od ich życiowej sytuacji wynosiły one od 100 zł do 350 zł. Świadczenia te zostały opodatkowane. Były to jedyne świadczenia, jakie pracownicy otrzymali z ZFŚS w 2009 r. Czy i w jaki sposób uwzględnić je w informacjach PIT-11?

Po nowelizacji art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof, ze zwolnienia od podatku, w granicach jednego łącznego limitu 380 zł w skali roku podatkowego, korzystają już nie tylko świadczenia rzeczowe, ale również świadczenia pieniężne otrzymane przez pracownika z ZFŚS. Co prawda zmiana przepisów weszła w życie 22 sierpnia 2009 r., jednak ma ona zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2009 r. Stąd w praktyce wystąpiły przypadki, w których płatnik przed 22 sierpnia 2009 r. pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od świadczeń pieniężnych przekazanych pracownikom z ZFŚS, co w związku ze zmianą przepisów spowodowało nadpłatę podatku.

Jej rozliczenie powinno nastąpić po zakończeniu roku w informacji PIT-11 lub odpowiednio rocznym obliczeniu podatku - o ile płatnik takie sporządza. W jednym z tych dokumentów, w wykazanej kwocie przychodów (dochodów) płatnik nie uwzględni wartości świadczenia korzystającego ze zwolnienia, wykaże natomiast faktycznie pobraną od tego świadczenia zaliczkę. Prawidłowość takiego sposobu rozliczenia "nadpłaconej" zaliczki potwierdził resort finansów w piśmie stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa.


Czy jeśli płatnik w 2009 r. nie wypłacił podatnikowi żadnych należności, to zobowiązany jest do wystawienia mu "zerowego" PIT-11?

Nie. W sytuacji opisanej w pytaniu płatnik nie sporządza PIT-11. Obowiązek wystawienia tej informacji nie ciąży bowiem na płatniku będącym pracodawcą (zleceniodawcą), jeżeli nie wypłaci pracownikowi (zleceniobiorcy) w ciągu roku żadnego wynagrodzenia. Samo pozostawanie podatnika z płatnikiem w stosunku pracy (zlecenia) nie daje płatnikowi podstaw do sporządzenia PIT-11. Czynnikiem decydującym o konieczności wywiązania się przez płatnika z obowiązków informacyjnych jest uzyskanie przez podatnika przychodu. Przychód ten z kolei powstaje w momencie, w którym zakład pracy (zleceniodawca) wypłaci lub postawi do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym należne mu wynagrodzenie.


Zatrudniamy kilku pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zaliczki od ich wynagrodzeń w 2009 r. wynosiły 0 zł. Czy w tej sytuacji powinniśmy im wystawić PIT-11?

Tak. Na płatniku ciąży obowiązek sporządzenia PIT-11, nawet wówczas, gdy zaliczka od dochodu ze stosunku pracy lub zlecenia wyniosła 0 zł.

Jeżeli wynagrodzenia pracowników kształtują się na niskim poziomie (np. przy zatrudnieniu na część etatu), może się zdarzyć, że obliczona od nich zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 zł. Taka sytuacja nie zwalnia płatnika z obowiązku wystawienia PIT-11. W informacji tej płatnik, oprócz zaliczek na podatek, zobowiązany jest ująć również dane dotyczące przychodów i kosztów ich uzyskania, a także pobranych składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek zdrowotnych. Wskazane dane będą bowiem miały wpływ na ustalenie zobowiązania wobec fiskusa za dany rok podatkowy. Są one szczególnie ważne dla osób uzyskujących poza dochodami, od których zaliczka na podatek wyniosła 0 zł, inne dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej i wykazaniu w zeznaniu rocznym.


Pracownik był zatrudniony w zakładzie pracy od 1.01.2009 r. do 31.03.2009 r., a następnie od 1.09.2009 r. do 31.12.2009 r. Czy w ta- kim przypadku za 2009 r. powinien otrzymać jeden, czy dwa PIT-11?

W sytuacji opisanej w pytaniu płatnik powinien sporządzić pracownikowi jedną informację PIT-11 za 2009 r., co wynika z art. 39 ust. 1 ustawy o pdof. Wskazana ustawa nie przewiduje przy tym szczególnego uregulowania w omawianym zakresie w sytuacji, gdy stosunek pracy ustaje w ciągu roku, a następnie jest ponownie nawiązywany.

Wobec powyższego pracodawca powinien sporządzić pracownikowi jeden PIT-11 za 2009 r., w którym uwzględni dane za oba okresy jego zatrudnienia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa Nr 638 z dnia 2010-02-18

GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »