Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego

W wyniku zastosowania procedury "jednego okienka" naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla spółki został powiadomiony o wybraniu roku podatkowego, ponieważ otrzymał on zgodnie z obowiązującą procedurą od KRS dane objęte treścią wpisu (a więc również informację o zmianie roku obrotowego).

W wyniku zastosowania procedury "jednego okienka" naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla spółki został powiadomiony o wybraniu roku podatkowego, ponieważ otrzymał on zgodnie z obowiązującą procedurą od KRS dane objęte treścią wpisu (a więc również informację o zmianie roku obrotowego).

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2017 r., nr 0461-ITPB3.4510.58.2017.1.PS)

Reklama

Stan faktyczny

W rozpatrywanej przez organ podatkowy sprawie nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie dokonania zmian w statucie spółki, m.in. w zakresie zmiany roku obrotowego spółki. Dotychczasowy rok pokrywał się z rokiem kalendarzowym, a po zmianie miał trwać od 1 grudnia do 30 listopada. Spółka w dniu 10 grudnia 2015 r. złożyła w biurze podawczym właściwego dla siebie sądu rejestrowego (KRS) wniosek (formularz KRS-Z3) o zarejestrowanie zmian w statucie spółki, obejmujący również ww. zmianę roku obrotowego. We wniosku tym wskazano, jako datę zakończenia roku obrotowego, 30 listopada 2017 r. Rejestracja zmian objętych ww. wnioskiem nastąpiła również w grudniu 2015 r.

W związku z powyższym spółka zapytała organ podatkowy: Czy złożenie do KRS wniosku, w którym wskazano informację o zmianie roku obrotowego spółki wraz z przedłożeniem jako załącznika statutu spółki stanowi zawiadomienie o zmianie roku podatkowego w rozumieniu przepisów CIT i czy w związku z tym pierwszy po zmianie rok obrotowy/podatkowy spółki rozpoczął się 1 stycznia 2016 r., a zakończy 30 listopada 2017 r.?

Zdaniem spółki, odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Podobnie uznał organ podatkowy.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Organ podatkowy wskazał, powołując się na treść art. 8 ustawy o PDOP, że generalnie rokiem podatkowym podatnika CIT jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

wykrzyknik W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Zawiadomienia o zmianie roku podatkowego należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Tak wynika z art. 8 ust. 3 i 4 ww. ustawy.

Organ podatkowy wskazał (powołując się na art. 255 § 1 i art. 256 § 1 Kodeksu spółek handlowych), że zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru. Zmianę umowy spółki zarząd zgłasza natomiast do sądu rejestrowego.

Odnosząc się do zmiany roku podatkowego, organ podatkowy wskazał, że uwzględniając przepisy K.s.h., zmiana umowy spółki (będąca jednym z warunków zmiany roku podatkowego) może być skuteczna pod warunkiem wpisania jej do rejestru.

Organ podatkowy wskazał:

"(...) zgodnie z obowiązującym art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700), po dokonaniu wpisu podmiotu do Rejestru lub jego zmiany, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych, dane objęte treścią wpisu są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Z kolei na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (...), Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w systemie teleinformatycznym CRP KEP i jest administratorem danych w nim zawartych.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, CRP KEP służy wymianie danych z rejestrem PESEL, Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, Krajowym Rejestrem Sądowym, Centralnym Rejestrem Płatników Składek. (...)"

Według organu podatkowego, nowelizacja ustawy o KRS i niektórych innych ustaw miała na celu usprawnienie procedury "jednego okienka" (procedury rejestracji), która w obecnym kształcie zamiast ulec skróceniu, została wydłużona. Jednak w uzasadnieniu do projektu do ww. ustawy wskazano m.in., że bezpośrednim celem projektowanych zmian jest usprawnienie działania organów administracji publicznej przez odstąpienie od obowiązków samodzielnego gromadzenia pełnego zakresu niezbędnych danych na potrzeby prowadzenia właściwej ewidencji/rejestru i rozpoznawania wniosków o dokonanie wpisu danych do ewidencji/rejestru. Powyższy cel może zostać osiągnięty poprzez automatyczne zasilanie prowadzonych przez organy administracji publicznej ewidencji/rejestrów danymi o treści wpisu w KRS, bezpośrednio po dokonaniu wpisu w tym rejestrze i po jego każdorazowej zmianie. W związku z tym organ podatkowy uznał, że:

"(...) zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że w wyniku zastosowania procedury "jednego okienka" naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla Spółki został powiadomiony o wybraniu roku podatkowego, ponieważ otrzymał on zgodnie z obowiązującą procedurą (na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy o NIP), od KRS dane objęte treścią wpisu (a więc również informację o zmianie roku obrotowego) (podkreśl. red.). (...)"


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 16 z dnia 2017-06-01

GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »