Kiedy należy się zasiłek dla bezrobotnych? Z góry określone warunki

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przeznaczone dla osób, które straciły pracę i szukają nowego zatrudnienia. Przysługuje on jednak jedynie tym osobom, które spełnią z góry określone warunki. Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych i ile wynosi świadczenie w 2023 r.?

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w urzędzie pracowały okres łącznie co najmniej 365 dni:

●      były zatrudnione i osiągały wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę
●      wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągały z tego tytułu dochody w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia,
●      świadczyły usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, lub innej umowy o świadczenie usług
●      opłacały składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
●      wykonywały pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni,
●      opłacały składkę a Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie, które nie należy do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, w wysokości 9,75 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia.

Do okresu 365 dni, które należy przepracować, aby nabyć prawo do zasiłku, wlicza się m.in.:
●      okres zasadniczej służby wojskowej,
●      urlop wychowawczy,
●      okres umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, o ile podstawa wymiaru składek była nie niższa niż minimalne wynagrodzenie;
●      okres prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy (tylko wtedy, gdy nie opłacano w związku z tym małego ZUS-u),
●      okresy, za które opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
●      okres pobierania renty rodzinnej w przypadku, gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wówczas wybrano rentę rodzinną,
●      okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Reklama

Kto nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych nie będzie natomiast przysługiwał osobom bezrobotnym, które:

●      po skierowaniu przez urząd pracy nie podjęły szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu lub wykonywania pracy,

●      w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązały stosunek pracy/służbowy za wypowiedzeniem lub porozumieniem stron (wyjątki od tej zasady dotyczą sytuacji, jeżeli porozumienie nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy, zmniejszenia zatrudnienia, zmiany miejsca zamieszkania lub pracodawca dopuścił się poważnego naruszenia podstawowych obowiązków,

●      otrzymały odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

●      odbywały praktykę absolwencką, za którą otrzymuje wynagrodzenie w wysokości powyżej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,

●      w okresie 6 miesięcy przed rejestracją jako osoby bezrobotne zostały zwolnione dyscyplinarnie.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2023 r.?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2023 roku wynosi 1491,90 zł przez pierwsze 90 dni pobierania zasiłku, a następnie 1171,60 zł. Ponadto zasiłek dla bezrobotnych może być wypłacany w wyższej lub niższej wysokości w zależności od stażu pracy.

Osoby, które przepracowały mniej niż 5 lat, otrzymają zasiłek w wymiarze 80 proc. stawek podstawowych, a więc 1192,90 zł (przez pierwsze 90 dni), a następnie 937,30 zł. Z kolei osoby, które przepracowały więcej niż 20 lat, to otrzymają zasiłek dla bezrobotnych w wymiarze 120 proc. podstawowych stawek, co daje 1790,30 zł (przez pierwsze 90 dni), a następnie 1405,90 zł.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych standardowo wypłacany jest przez okres 180 dni. W niektórych przypadkach wypłata zasiłku może zostać przedłużona do 12 miesięcy. Dłużej zasiłek mogą pobierać osoby bezrobotne, które oprócz spełniania wymaganych warunków dla otrzymania zasiłku:

●      zamieszkują powiaty, w których stopa bezrobocia przekracza 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

●      ukończyły 50. rok życia i mają co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,

●      mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a ich małżonek jest także osobę bezrobotną, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez Ciebie,

●      samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat,

●      urodziły dziecko w trakcie pobierania zasiłku.

Kto może stracić prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych mogą utracić osoby, które odmówią:

●      przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

●      wykonywania prac użytecznych społecznie, robót publicznych lub prac interwencyjnych,

●      udziału w stażu, szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym.

Jak złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Rejestracji można dokonać zarówno osobiście, jak i drogą elektroniczną przez portal praca.gov.pl.

Wówczas należy dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak:

  • dowód osobisty,
  • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły,
  • zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń,
  • wszystkie świadectwa pracy.

Oraz wszelkie inne dodatkowe dokumenty, m.in.:

  • o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • zaświadczenie o okresie zawieszenia działalności gospodarczej, jeżeli dotyczy to danej osoby,
  • decyzja o uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub po zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia.

Pełna wykaz dokumentów potrzebnych do rejestracji jako osoba bezrobotna znajduje się na stronie rządowej. Decyzja dotycząca przyznawania zasiłku natomiast wydawana jest w ciągu 30 dni od daty zarejestrowania się bezrobotnego.

WG

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: praca | bezrobocie | zasiłek dla bezrobotnych
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »