Który z polityków dysponuje największym majątkiem?

​W związku ze zbliżającymi się wyborami każdy z polityków musiał złożyć swoje oświadczenie majątkowe. W niniejszym artykule prezentujemy, jakim majątkiem dysponują wybrani posłowie i ministrowie w 2019 roku. Z artykułu dowiedzą się państwo, ile wynosiła wartość uposażenia i diety poselskiej wybranych posłów, kto z rządzących miał najwięcej oszczędności, a kto najwięcej zobowiązań, a także jaka jest wartość nieruchomości polityków.

Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia innej działalności zarobkowej

Posłom, którzy zdecydują się poświęcić się pracy parlamentarnej i zrezygnują z dotychczasowej pracy zawodowej lub aktywności gospodarczej przysługuje uposażenie poselskie. Po podjęciu takiej decyzji stają się posłami zawodowymi i otrzymują uposażenie co miesiąc w całym okresie sprawowania mandatu. Świadczenie to podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych oraz pobierane są również od niego składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jednak żaden z posłów nie ma obowiązku rezygnacji ze swojej aktualnej pracy zawodowej, jeśli jest zdania, że jest w stanie łączyć pracę parlamentarną z obecną aktywnością zawodową. Wszystkim posłom (także niezawodowym) przysługuje dieta poselska. Wyrównuje ona koszty ponoszone przez posłów w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju.

Reklama

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2019

Bezdyskusyjnym liderem pod względem dochodów z tytułu pracy parlamentarzysty i innych przychodów jest Paweł Kukiz. Łączne dochody lidera ugrupowania Kukiz’15 od początku roku do końca sierpnia 2019 roku wyniosły 269 148 zł. Na tę kwotę złożyły się: uposażenie (78 609 PLN), dieta parlamentarna (19 875 zł). Dodatkowo Paweł Kukiz w związku z tym, że przed laty był muzykiem otrzymuje dochód z praw autorskich i wykonawczych (170 665 zł). Minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro w tym okresie otrzymał dietę poselską wynoszącą 20 125 zł oraz dochody z tytułu: pełnienia urzędu Ministra Sprawiedliwości (114 467 zł), dodatku funkcyjnego dla Prokuratora Generalnego (48 566 zł) oraz pełnienia funkcji w Krajowej Radzie Sądownictwa (10 851 zł).

Dochody ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Piotra Glińskiego od początku roku do końca sierpnia wyniosły 170 458 zł. Na tę kwotę złożyły się: dochód z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (150 000 zł), dieta parlamentarna (19 958 zł) oraz diety związane z podróżami zagranicznymi (500 zł).

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin w ciągu 8 miesięcy otrzymał dochody wynoszące łącznie 139 974 zł. W skład jego dochodu wchodzi: wynagrodzenie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (119 932 zł) i dieta poselska (20 042 zł).  Ten ostatni składnik w przypadku ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka wynosił tyle samo, a z kolei jego wynagrodzenie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynosiło 118 173 zł.

Jarosław Kaczyński jest emerytem i z tego tytułu jego dochód od początku stycznia do końca sierpnia wyniósł 45 179 zł. Dodatkowo były prezes Rady Ministrów otrzymał uposażenie wynoszące 63 244 zł oraz dietę parlamentarną - 20 042 zł.

Wynagrodzenie z KPRM dla wiceprezesa Rady Ministrów, Jacka Sasina wyniosło 107 636 zł, a jego dieta poselska 19 791 zł.

Dochody ministra cyfryzacji, Marka Zagórskiego w analizowanym okresie to: wynagrodzenie z Ministerstwa Cyfryzacji - 97 883 zł, dieta parlamentarna - 19 374 zł oraz przychód z najmu mieszkania 8800 zł.

Oszczędności

Spośród wybranych przez nas polityków najwięcej oszczędności posiada Ryszard Petru. Suma zgromadzonych przez niego pieniędzy na kontach w różnych walutach w przeliczeniu wynosi ponad 800 tys. zł. Na tę kwotę składa się: 534 000 zł, 56 280 USD, 4631 euro, 74 GBP oraz 50 akcji Wawel o łącznej wartości 32 000 zł.

Paweł Kukiz, który zajmuje drugie miejsce w naszym zestawieniu, ma ponad pół miliona mniej oszczędności niż Ryszard Petru.

Z kolei Mariusz Błaszczak posiada 240 000 zł, 100 euro oraz papiery wartościowe o łącznej wartości 40 000 zł, co w sumie po przeliczeniu daje kwotę 280 438 zł.

Wiceprezes Rady Ministrów, Jacek Sasin posiada oszczędności o wartości 212 000 zł (w tym: 85 000 zł oraz polisę Nova Perspektywa AVIVA S.A. o wartości 127 000 zł). Oszczędności Grzegorza Schetyny pod koniec sierpnia bieżącego roku wynosiły 200 000 zł. Natomiast minister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Gliński posiada ponad 120 000 zł (119 112 zł i 800 USD) oszczędności na własność, a 29 000 zł dzieli z małżonką.

Z kolei na oszczędności ministra cyfryzacji, Marka Zagórskiego składa się 88 000 zł oraz polisa na życie z funduszem kapitałowym w Nationale Nederlanden o wartości 22 000 zł. Jarosław Gowin dzieli 74 000 zł oszczędności razem z małżonką.

Z kolei Jarosław Kaczyński na swoim koncie posiada 71 000 zł.

Najmniej zaoszczędzonych środków pieniężnych ma Zbigniew Ziobro - 50 103 zł.

Nieruchomości

Ryszard Petru jest również liderem, jeśli chodzi o wartość posiadanych nieruchomości. Polityk posiada na własność nieruchomość o wartości 1 500 000 zł, jest również współwłaścicielem domu i mieszkania, które wyceniono kolejno na: 870 000 zł i 240 000 zł.

Piotr Gliński jest współwłaścicielem domu wycenionego na 2 000 000 zł oraz mieszkania o powierzchni 58m2 o wartości 450 000 zł. Minister posiada na własność działkę rolną. Jej wartość to 15 000 zł.

Grzegorz Schetyna wspólnie z małżonką posiada dom (wartość 1 200 000 zł) oraz mieszkania o powierzchni 54m2, 33,6m2, 32,8m2, 36,3m2 (350 000 zł, 239 000 zł, 239 000 zł, 275 880 zł) oraz miejsce postojowe (29 000 zł).

Dom Pawła Kukiza, który posiada na własność, jest wart 1 500 000 zł. Dodatkowo Paweł Kukiz jest właścicielem łąki (wartość 15 000 zł), a także posiada spółdzielcze prawo własności do mieszkania o powierzchni 36 m2 (350 000 zł).

Jacek Sasin ma 1/3 udziału w domu o powierzchni 187 m2 oraz w dwóch działkach (790 m2, 1721 m2). Nieruchomości wiceprezesa Rady Ministrów zostały wycenione łącznie na 1 850 000 zł.

Zbigniew Ziobro jest właścicielem hipotecznym 1/3 domu o wartości równej 150 000 zł, domu jednorodzinnego w trakcie budowy (wartość 586 000 zł), mieszkania (540 000 zł), niezabudowanej działki rolnej (135 000 zł oraz dwóch działek leśno-rolnych o łącznej wartości 275 000 zł.

Jarosław Kaczyński jest jednym z trzech właścicieli domu wartego 1 500 000 zł.

Z kolei dom Marka Zagórskiego o powierzchni 140m2 został wyceniony na 900 000 zł. Ponadto Minister Cyfryzacji posiada na własność mieszkanie (wartość 230 000 zł) oraz 3 działki o łącznej wartości 110 000 zł.

Mariusz Błaszczak na własność posiada dom i działkę o łącznej wartości 600 000 zł. Dodatkowo jest współwłaścicielem dwóch nieruchomości wartych 300 000 zł.

Jarosław Gowin posiada 50 proc. udziałów w dwóch mieszkaniach, które łącznie warte są 650 000 zł.

Mienie ruchome

W oświadczeniach majątkowych politycy podzielili się również informacją na temat posiadanego przez nich mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł. Pozycjami wymienianymi najczęściej były samochody. Przykładowo Paweł Kukiz posiada Audi Q7 z 2007 roku, a Mariusz Błaszczak Fiata 500L z 2013 roku. Natomiast Piotr Gliński zaznaczył, że oprócz dwóch samochodów posiada obraz E. Dwurnika o wartości 20 tys. zł.

Zobowiązania

Część polityków oprócz sporego majątku posiada również duże zobowiązania. Ministrowi Cyfryzacji pozostało najwięcej do spłaty. Marek Zagórski ma kredyt hipoteczny na kwotę 106 000 CHF (ok. 426 120 zł) oraz kredyt na zakup samochodu (118 000 zł). Ryszard Petru posiada zobowiązanie wobec banku mBank. Na koniec sierpnia wynosiło ono 380 430 zł. Kredyty lub pożyczki posiadają również: Paweł Kukiz, Jacek Sasin, Zbigniew Ziobro oraz Jarosław Kaczyński. Ich zobowiązania na 31.08.2019 wynosiły kolejno: 281 611 zł, 264 729 zł, 249 527 zł oraz 112 000 zł. Pozostali politycy nie posiadali zobowiązań.

Podsumowanie

Wykres 5. przedstawia wartość majątku polityków. Do stworzenia zestawienia posłużyły dane użyte wcześniej w artykule, które zostały pozyskane z oświadczeń majątkowych. Wartość majątku polityków na dzień 31.08.2019 to suma dochodów, oszczędności i nieruchomości pomniejszona o wartość zobowiązań. Liderem zestawienia został Ryszard Petru. Z oświadczenia majątkowego wynika, że jego majątek na dzień 31.08.2019 wynosił 3 111 392 zł. Ponad 300 tys. zł mniejszy majątek posiada Piotr Gliński. Na trzecim miejscu tego zestawienia znalazł się Grzegorz Schetyna z majątkiem wartym 2 637 182 zł. Najmniejszy majątek posiadają Marek Zagórski oraz Jarosław Gowin. Ich suma dochodów, oszczędności i nieruchomości pomniejszona o zobowiązania wynosi kolejno: 931 981 zł oraz 863 974 zł.


Patrycja Małek
Sedlak & Sedlak

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2019

Bibliografia:
1. http://poznaj.sejm.gov.pl/sejm-i-poslowie/poslowie/uposazenie-i-dieta-poselska.html
2. Oświadczenie majątkowe - Jarosław Kaczyński: http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/114F11C7969874EFC125846D004F1061/%24File/OSW8K_146.pdf
3. Oświadczenie majątkowe - Grzegorz Schetyna: http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/2A77B695F30CE129C125846D004BF752/%24File/OSW8K_337.pdf
4. Oświadczenie majątkowe - Paweł Kukiz: http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/8847D102833ECA43C125846D0034E589/%24File/OSW8K_200.pdf
5. Oświadczenie majątkowe - Ryszard Petru: http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/A5E2B0161EAC05FCC12584690044E502/%24File/OSW8K_296.pdf
6. Oświadczenie majątkowe - Zbigniew Ziobro: http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/4E862EAD86924F53C125847000513C48/%24File/OSW8K_452.pdf
7. Oświadczenie majątkowe - Jarosław Gowin: http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/ED32861FD9409350C125847800440F9B/%24File/OSW8K_111.pdf
8. Oświadczenie majątkowe - Mariusz Błaszczak: http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/F1BA10F1246E789AC125846D002709C3/%24File/OSW8K_031.pdf
9. Oświadczenie majątkowe - Piotr Gliński: http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/0DF5B08C25693466C125847000615644/%24File/OSW8K_101.pdf
10. Oświadczenie majątkowe - Jacek Sasin: http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/3039B47096933A8EC1258473004C5DB5/%24File/OSW8K_335.pdf
11. Oświadczenie majątkowe - Marek Zagórski: http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/EB15C30579B7B993C12584700037B1B9/%24File/OSW8K_441.pdf

wynagrodzenia.pl
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »