Wynagrodzenia w branży ubezpieczeniowej w 2013 roku

Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów, co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61 proc. ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2 proc.), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2 proc.). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4 proc.) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w zł, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Co drugi pracownik zarobił ponad 5000 zł, a co czwarty więcej niż 9000 zł

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, mediana wynagrodzeń całkowitych brutto w branży ubezpieczeniowej wynosiła w 2013 roku 5000 zł. Co czwarta osoba zatrudniona w tej branży zarabiała poniżej 3200 zł. Płace 25 proc. najlepiej wynagradzanych pracowników przekraczały 9000 zł.

Zarobki kobiet i mężczyzn

Z przeprowadzonych analiz wynika, że wynagrodzenia całkowite brutto w ubezpieczeniach były wyższe w przypadku mężczyzn. Co drugi mężczyzna pracujący w ubezpieczeniach zarabiał powyżej 6500 zł, a co druga kobieta powyżej 4000 zł. Wynagrodzenie całkowite brutto co czwartego mężczyzny przekraczało 11 000 zł, a w przypadku kobiet - 7000 zł. Jedna czwarta najniżej wynagradzanych mężczyzn i kobiet zarabiała odpowiednio mniej niż 4000 zł i 2840 zł.

Zarobki osób o różnym wykształceniu

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto osób z wykształceniem średnim i niższym wynosiła 3600 zł. Co druga osoba z wykształceniem niepełnym wyższym zarabiała do 3950 zł, a z wykształceniem wyższym zawodowym do 3833 zł. W przypadku osób z wykształceniem wyższym magisterskim połowa pracowników zarabiała poniżej 5775 zł. Natomiast wynagrodzenie co czwartego pracownika ze stopniem magistra przekraczało 10 000 zł.

Wynagrodzenia osób z różnym stażem pracy

Wynagrodzenia całkowite brutto w ubezpieczeniach były wyższe dla osób o większym stażu pracy. Wyjątkiem są pracujący dłużej niż 16 lat. Osoby, których staż pracy wynosił od 11 do 15 lat, zarabiały nieco więcej, aniżeli pracownicy ze stażem powyżej 16 lat. Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto różniły się między tymi grupami o 500 zł. Najmniej zarabiali nowo zatrudnieni. W ich przypadku mediana wynagrodzeń była niższa o niecałe 56 proc. od grupy pracowników z najwyższą medianą wynagrodzeń.

Wynagrodzenia na różnych szczeblach zatrudnienia

Wynagrodzenie co drugiego pracownika szeregowego wynosiło 2687 zł. W przypadku specjalistów mediana wynagrodzenia całkowitego brutto była wyższa o 86 proc. Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto kierowników była z kolei wyższa o 216 proc. niż pracowników szeregowych. Najwięcej zarabiali dyrektorzy i osoby z zarządu. W ich przypadku mediana wynagrodzeń całkowitych brutto była ponad pięciokrotnie wyższa niż pracowników z najniższego szczebla zatrudnienia i wynosiła 15 500 zł. Co czwarty dyrektor lub członek zarządu zarabiał więcej niż 28 000 zł.

Wynagrodzenie pracowników w firmach różnej wielkości

Najniższe zarobki cechowały osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach. Co druga osoba tam zatrudniona zarabiała poniżej 2800 zł. Najwyższe płace otrzymywali pracownicy dużych przedsiębiorstw. Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto dla tej wielkości firmy wynosiła 6000 zł.

Wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych

Zgodnie z badaniem wyżej wynagradzani byli pracownicy firm z przewagą kapitału zagranicznego. Pensja co drugiej osoby zatrudniona w takim przedsiębiorstwie przekroczyła 6000 zł. W przypadku firm z przewagą kapitału polskiego mediana wynagrodzenia całkowitego brutto wynosiła 4110 zł. Płace 25 proc. najlepiej wynagradzanych pracowników w polskich firmach przekraczały 7020 zł, a w zagranicznych były wyższe o 46 proc.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów nie wyższe, a w połowie nie niższe od 2 000 zł. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »