Reklama

Santander & tarcza finansowa PFR: Mniej błędów we wnioskach

Zmniejsza się liczba pytań i błędów formalnych przy składaniu wniosków o subwencje z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, ale nadal firmy mają wątpliwości dotyczące dostarczania pełnomocnictwa do składania wniosku i podpisania umowy.

Tarcza finansowa PFR działa już ponad miesiąc, a kwota subwencji przekroczyła 44,6 mld zł, skorzystało z nich już 236 tys. przedsiębiorstw zatrudniających blisko 2,3 mln pracowników.

Firmy są też coraz lepiej przygotowane do składania wniosków, choć wciąż są elementy, które sprawiają kłopoty.

- Zmniejszyła się liczba pytań, błędów formalnych i wątpliwości przy składaniu wniosków przez klientów, działania edukacyjne mają na to z pewnością spory wpływ. Nadal wiele pytań budzi kwestia dostarczania pełnomocnictwa lub oświadczenia, z którego wynikają uprawnienia do składania wniosku i podpisania umowy z PFR - podkreśla Małgorzata Tomaszewska, dyrektor Biura Doskonalenia Doświadczeń Klientów MSP w Santander Bank Polska.

Reklama

PFR przygotował wzory takich dokumentów i wyznaczono terminy składania tych dokumentów (pełnomocnictwo należy przedłożyć w banku do 31.12.2020 roku).

- Warto zwrócić uwagę, że podpisy na dokumentach muszą być potwierdzone przez notariusza lub dokumenty muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym elektronicznym - to temat, który wywołuje wciąż jeszcze sporo pytań i dylematów po stronie klientów - dodaje ekspertka Santandera.

Zgodnie z zasadami programu, wniosek o wsparcie może zostać złożony wyłącznie poprzez system bankowości elektronicznej banku biorącego udział w programie na udostępnionym tam formularzu. Wniosek może zostać złożony przez jedną osobę, niezależnie od zasad reprezentacji przedsiębiorcy, która spełni łącznie kilka warunków, m.in. posiada dostęp do bankowości elektronicznej beneficjenta, jest uprawniona do realizacji przelewów lub do składania oświadczeń woli w jego imieniu, jest rzeczywiście uprawniona do samodzielnej reprezentacji beneficjenta i ma możliwość podpisania go przy wykorzystaniu bankowych narzędzi autoryzacyjnych.

Proces udzielania wsparcia jest prosty i jednoetapowy. Po poprawnym wypełnieniu i podpisaniu wniosku w systemie bankowości elektronicznej jest wygenerowana umowa subwencji finansowej. Udzielenie finansowania, modyfikacja zakresu lub odmowa udzielenia wsparcia nastąpi po rozpatrzeniu przez PFR, w oparciu o podane dane, w szczególności po weryfikacji zgodności złożonych oświadczeń z rejestrami publicznymi.

Po sprawdzeniu danych zostanie wydana decyzja, która może być:

- pozytywna - uznająca całą kwotę wnioskowaną przez przedsiębiorcę,

- częściowo pozytywna (o przyznaniu wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana) - w takim przypadku beneficjent otrzyma przelewem na podany rachunek bankowy kwotę wskazaną w decyzji PFR (przedsiębiorca będzie uprawniony do złożenia odwołania i może wnioskować o wyższą kwotę),

- negatywna - w takim przypadku beneficjent nie otrzyma jakiejkolwiek części wnioskowanej kwoty (ale jest uprawniony do ponownego złożenia wniosku po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach odrzucenia złożonego wniosku).

W połowie maja została uruchomiona procedura odwołania od decyzji częściowo pozytywnej, czyli takiej, gdy PFR przyznał subwencję, ale w kwocie niższej od wskazanej we wniosku.

- Od 18 maja pojawiła się  możliwość odwołania od złożonego wniosku. Odwołanie jest możliwe od decyzji pozytywnej w sytuacji, gdy jest przyznana kwota jest niższa niż wnioskowana, maksymalnie dwa razy i w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy subwencji. Należy zrobić to w bankowości elektronicznej tego banku, w którym klient złożył pierwotny wniosek. Do tego wniosku klient nie załącza żadnych dodatkowych dokumentów - mówi Małgorzata Tomaszewska.

  Klient może ponownie złożyć wniosek, jeżeli otrzymana decyzja jest negatywna i zawiera informację o powodach odrzucenia. W przypadku decyzji negatywnych nie ma limitu składania ponownych wniosków. 

W takich przypadkach firmy powinny sprawdzić poprawność wpisywanych danych, bo zdarzają się proste błędu, ale poważne w skutkach, w tym te dotyczące wpisywanych danych liczbowych.

- Widzimy, że najczęstsze błędy to rozbieżność w danych lub błąd w wypełnianiu wniosku, np. przez wpisanie 3 000 zamiast 30 000 - dodaje Tomaszewska.

Klientom przysługuje też prawo do reklamacji w wyjątkowych sytuacjach np. jeśli odwołanie zostało dwukrotnie odrzucone lub otrzymał subwencję w kwocie rażąco niższej, niż możliwa do uzyskania zgodnie z regulaminem. 

Firmy powinny dobrze przygotować się do złożenia ponownego wniosku czy reklamacji, a konieczne jest też wyjaśnienie nieścisłości i niezgodności danych, jeśli takie występują (chodzi głównie o dane z bazy ZUS i urzędów skarbowych). Warto przygotować dodatkowe zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami, jeśli to te elementy wpłynęły na decyzję PFR. Zgodnie z programem jednym z warunków jakie musi spełnić firma, by otrzymać subwencje, jest bowiem brak zaległości wobec ZUS i fiskusa. Przy czym jeśli takie płatności zostały rozłożone na raty  lub odroczone, przedsiębiorca ma "czystą kartę" i  przy wnioskowaniu o pomoc jest traktowany tak jakby nie miał zaległości. 

WARTO WIEDZIEĆ

Kiedy przedsiębiorca nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu programu?

Zgodnie z programem, nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca który:

- nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku,

- zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale nie zalega na dzień składania wniosku,

- nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień składania wniosku.

Przedsiębiorca nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu Programu także w sytuacji rozłożenia ich płatności na raty lub odroczenia, lub w sytuacji, gdy zaległość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. aktualnie - 8,70 zł.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »