4 lipca

Artykuły (230)

 • Oświadczenie o przystąpieniu do spółki podmiotu zależnego Emitenta

  • Piątek, 1 sierpnia 2014 (14:55)
  W nawiązaniu do raportu nr 19/2014 z dnia 4 lipca 2014 r., Zarząd Auto-Spa informuje, iż w dniu 31 lipca 2014 r., złożone zostało oświadczenie przez Auto-Spa Sp. z o.o. 1 SKA o...
  4 lipca
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  • Poniedziałek, 14 lipca 2014 (11:30)
  Zarząd spółki Polski Gaz S.A. „Emitent” informuje, że w dniu 4 lipca 2014 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie...
  4 lipca
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  • Poniedziałek, 14 lipca 2014 (11:10)
  Zarząd spółki Polski Gaz S.A. „Emitent” informuje, że uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta odbywającego się w dniu 4 lipca 2014 r. do składu Rady...
  4 lipca
 • Millennium DM rekomenduje Ferro

  • Piątek, 11 lipca 2014 (19:12)
  Analitycy Millennium DM, w raporcie z 4 lipca, wydali rekomendację "kupuj" Ferro, z ceną docelową na poziomie 16,2 zł.
  4 lipca
 • Skup akcji własnych - korekta

  • Czwartek, 10 lipca 2014 (16:15)
  Raport bieżący nr 68/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweW przekazanym w dniu 4 lipca 2014 roku raporcie nr 68/2014, w wyniku omyłki...
  4 lipca
 • Skup akcji własnych - korekta

  • Czwartek, 10 lipca 2014 (16:06)
  Raport bieżący nr 67/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweW przekazanym w dniu 4 lipca 2014 roku raporcie nr 67/2014, w wyniku omyłki...
  4 lipca
 • Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  • Poniedziałek, 7 lipca 2014 (11:40)
  Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach informuje, iż w dniu 4 lipca 2014 roku p. Sławomir Rybka złożył rezygnację z pełnienia...
  4 lipca
 • Aktualizacja ratingu

  • Piątek, 4 lipca 2014 (18:15)
  Raport bieżący nr 4/2014Podstawa Prawna: Regulamin rynku pozagiełdowegoW dniu 4 lipca 2014 r. Komitet Ratingowy Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating krajowy Miasta Rybnika na...
  Fitch, 4 lipca
 • Nabycie akcji własnych

  • Piątek, 4 lipca 2014 (16:55)
  Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 4 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. W...
  4 lipca
 • ZMNIEJSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.

  • Piątek, 4 lipca 2014 (15:45)
  Zarząd Spółki IZO-BLOK S.A. informuje, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, iż w dniu 4 lipca 2014 r. do Spółki wpłynęła...
  4 lipca, zarządy
 • Podpisanie Listu Intencyjnego z ANAPS.

  • Piątek, 4 lipca 2014 (14:50)
  Zarząd BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (,,Emitent", ,,Spółka") informuje, że w dniu 4 lipca 2014 r. powziął informację o podpisaniu przez Strony Listu Intencyjnego regulującego...
  4 lipca
 • Podjęcie przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

  • Piątek, 4 lipca 2014 (14:50)
  Zarząd spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 4 lipca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału...
  4 lipca
 • Nabycie akcji własnych

  • Piątek, 4 lipca 2014 (13:20)
  Zarząd Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 4 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. W...
  4 lipca
 • Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu z 4 lipca 2013 r.

  • Wtorek, 11 marca 2014 (14:06)
  Raport bieżący nr 7/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, iż w dniu...
  4 lipca
 • Nabycie akcji własnych

  • Piątek, 29 listopada 2013 (23:20)
  Zarząd Spółki Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie ('Emitent", "Spółka") informuje, iż na podstawie uchwały nr 19/07/2011 ZWZ z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie udzielenia Zarządowi...
  4 lipca
 • Nabycie akcji własnych

  • Czwartek, 28 listopada 2013 (18:25)
  Zarząd Spółki Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie ('Emitent", "Spółka") informuje, iż na podstawie uchwały nr 19/07/2011 ZWZ z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie udzielenia Zarządowi...
  4 lipca
 • Nabycie akcji własnych

  • Sobota, 23 listopada 2013 (14:45)
  Zarząd Spółki Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie ('Emitent", "Spółka") informuje, iż na podstawie uchwały nr 19/07/2011 ZWZ z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie udzielenia...
  4 lipca
 • Nabycie akcji własnych

  • Czwartek, 21 listopada 2013 (16:00)
  Zarząd Spółki Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż na podstawie uchwały nr 19/07/2011 ZWZ z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie udzielenia Zarządowi...
  4 lipca
 • Wznowienie obrotu akcjami VENO

  • Wtorek, 13 sierpnia 2013 (13:45)
  Zarząd VENO informuje, iż zgodnie z postanowieniami uchwały Zarządu Giełdy Nr 751/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku, a także w związku z opublikowaniem przez VENO S.A. skonsolidowanego...
  4 lipca, VENO
 • Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad NWZ MISPOL S.A. zwołanego na dzień 4 lipca 2013 r. i kontynuowanego w dniu 29 lipca 2013 r.

  • Poniedziałek, 29 lipca 2013 (17:09)
  Raport bieżący nr 77/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd MISPOL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że podczas obrad NWZ...
  4 lipca